Поклон!

***

Поклонението ще се състои на 9 май 2023 г. (вторник) от 14:00 часа
в ритуалната зала на Централен траурен парк – Пловдив