“Проект Студентски практики”

Колеги,

от юли 2020 година започна приема на документи по проект “Студентски практики – фаза 2”.

Повече информация може да намерите на страницата на проекта и тук.