Публична лекция на доц. д-р Кирил Симитчиев

comments Коментарите са изключени за Публична лекция на доц. д-р Кирил Симитчиев
By , януари 31, 2018 9:48 am

Работа за химици

comments Коментарите са изключени за Работа за химици
By , януари 25, 2018 11:43 am

“ДИ енд ВИ консулт” ООД  с предмет на дейност извършване на лабораторни анализи с цел установяване безопасността и качеството на храните
обявява
свободни работни позиции за
ХИМИК-АНАЛИТИК ICP-MS
и
  ХИМИК-АНАЛИТИК Инструментални методи

Публична защита на дисертационен труд за ОНС „доктор“ на Слава Цонева

comments Коментарите са изключени за Публична защита на дисертационен труд за ОНС „доктор“ на Слава Цонева
By , януари 15, 2018 5:31 pm

Panorama Theme by Themocracy