Работа за химици

By , януари 25, 2018 11:43 am

“ДИ енд ВИ консулт” ООД  с предмет на дейност извършване на лабораторни анализи с цел установяване безопасността и качеството на храните
обявява
свободни работни позиции за
ХИМИК-АНАЛИТИК ICP-MS
и
  ХИМИК-АНАЛИТИК Инструментални методи

Comments are closed

Panorama Theme by Themocracy