Откриване на учебната година!

comments Comments Off on Откриване на учебната година!
By , September 28, 2017 3:30 pm

Ръководството на Университета кани всички първокурсници, преподаватели и служители на официалното откриване на учебната 2017/2018 година, което ще се проведе на 29 септември 2017 година (петък) от 11:00 часа в Спортната зала, бул. България 236 А.

Откриването на учебната година и връчването на студентските книжки на първокурсниците от Химическия факултет ще се проведе на 2 октомври 2017 година (понеделник) от 9:00 часа в 13 семинарна зала, 1 етаж, Ректорат.

Седмичните разписи по специалности може да намерите тук.

Публична защита на дисертационен труд за ОНС “доктор” на Димитър Божилов

comments Comments Off on Публична защита на дисертационен труд за ОНС “доктор” на Димитър Божилов
By , September 20, 2017 1:20 pm

Panorama Theme by Themocracy