Откриване на учебната година!

By , септември 28, 2017 3:30 pm

Ръководството на Университета кани всички първокурсници, преподаватели и служители на официалното откриване на учебната 2017/2018 година, което ще се проведе на 29 септември 2017 година (петък) от 11:00 часа в Спортната зала, бул. България 236 А.

Откриването на учебната година и връчването на студентските книжки на първокурсниците от Химическия факултет ще се проведе на 2 октомври 2017 година (понеделник) от 9:00 часа в 13 семинарна зала, 1 етаж, Ректорат.

Седмичните разписи по специалности може да намерите тук.

Comments are closed

Panorama Theme by Themocracy