Бази данни

www.isiknowledge.com

Реферативна база данни в областта на естествените, социалните науки, изкуството и хуманитаристиката. Патентна информация, фактографска база данни за информетричен и наукометричен анализ.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––

www.scopus.com

База данни, съдържаща реферати и библиографии от над 16 000 списания, осигурявайки широко интердисциплинарно покритие.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––

www.sciencedirect.com

Пълнотекстова база данни с научни публикации в областта на естествените науки, медицински и биологични науки, хуманитарни науки.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––

www.proquest.com

Пълнотекстова база данни в областта на бизнеса, икономиката, хуманитарните науки и др.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––

www.embase.com

Библиографска база данни в областта на биология, биомедицина и фармация.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––

www.engineeringvillage.com

Платформа с анотации на публикации в областта на инженерните науки