Национален лиценз за бази данни

By , януари 23, 2009 4:32 pm

Уважаеми колеги,

От 01.01.2009г. стартира тригодишен (2009 г. – 2011 г.) достъп до следните бази данни, лицензирани от Министерството на образованието:

1. ISI Web of Knowledge
http://isiknowledge.com

2. Science Direct
http://www.sciencedirect.com

3. Scopus
http://www.scopus.com/scopus/home.url

4. Embase
http://www.embase.com/

5. Engineering Village
http://www.engineeringvillage.com/controller/servlet/Controller

6. ProQuest
http://www.proquest.com/en-US/catalogs/databases/detail/proquestcentral.shtml

В средата на м. февруари се предвижда да се проведат семинари, на които ще бъдат официално представени базите данни.

От тук може да изтеглите преведени на български език: Кратък справочник за ползването на Web of Science и Кратък справочник за ползването на EndNote Web, които са достъпни в ISI Web of Knowledge.

Comments are closed

Panorama Theme by Themocracy