Представяне на БИОВЕТ АД, гр. Пещера

Уважаеми студенти,

на 25 май 2023 г. (четвъртък) от 12:45 часа в 12 аудитория
ще се проведе представяне на фирма Биовет АД, гр. Пещера.
Служители от фирмата ще представят възможностите за работа и платени стажове.