Защита на дисертационен труд за ОНС “Доктор” на Маргарита Дочева

comments Comments Off on Защита на дисертационен труд за ОНС “Доктор” на Маргарита Дочева
By , May 3, 2016 1:25 pm

Obiava_Docheva

Светли празници!

comments Comments Off on Светли празници!
By , April 28, 2016 2:42 pm

Великден е!
Време е за

kc

kitchen-chemistry egg3 exp4

 

Лекция на проф. Диана Адлиене

comments Comments Off on Лекция на проф. Диана Адлиене
By , April 21, 2016 11:10 am

Уважаеми колеги,

по покана на Физическия факултет и в изпълнение на дейностите по програма Еразъм+ в Пловдивски университет “Паисий Хилендарски” гостува

Проф. д-р Диана Адлиене

от Технологичния университет в Каунас, Литва

която ще изнесе следните лекции:

10 май 2016 г., 12.00 часа,

зала „Компас“

Радиоактивност. Радионуклиди, видове – изотопи, изобари, изотони. Енергия на свързване. Стабилност на ядрото. Алфа-, бета- и гама-разпад.

Закони за радиоактивния разпад. Активност на радиоактивен източник. Закон за радио­активното превръщане. Период на полуразпад. Радиоактивни семейства. Взаимодействие на радиоактивното лъчение с живата материя. 

————–     ————–    ————–

 11 май 2016 г., 9.00 часа,

Конферентен център „Компас“, Заседателна зала

Съвременно развитие и особености на медицинската радиационна физика. Медицинската физика в Технологичния университет в Каунас.

Радиационна защита и дози.Индивидуални дози в радилогията и радиотерапията.  Методи за оптимизация на дозата – физични, химични, биологични.

 

Panorama Theme by Themocracy