Публична защита на дисертационен труд за ОНС “доктор” на Теменужка Манчева

comments Comments Off on Публична защита на дисертационен труд за ОНС “доктор” на Теменужка Манчева
By , July 4, 2016 4:25 pm

obiava_Ovcharova

Защита на дисертационен труд за получаване на ОНС “доктор” от Ирена Костова

comments Comments Off on Защита на дисертационен труд за получаване на ОНС “доктор” от Ирена Костова
By , June 16, 2016 3:13 pm

pokana_Kostova

Обучителен семинар в Университета по хранителни технологии

comments Comments Off on Обучителен семинар в Университета по хранителни технологии
By , June 8, 2016 4:35 pm

Invitation Letter_June

Panorama Theme by Themocracy