Национална програма „Млади учени и постдокторанти – 2“

Уважаеми колеги,

стартира изпълнението на втория етап на одобрената от Министерски съвет на РБ Национална програма „Млади учени и постдокторанти – 2“. Целта на програмата е да се привлекат, задържат и развият висококвалифицирани млади учени и постдокторанти, като по този начин се осигури качествено възпроизводство на човешкия потенциал за научноизследователска работа в България.

В конкурсната сесия имат право да кандидатстват млади учени и постдокторанти (вкл. асистенти, главни асистенти и доценти), отговарящи на условията, съгласно определенията в ЗННИ.

  • Млади учени (лица, които извършват НИР и научно-образователна дейност във ВУ или научни организации след придобиване на първа ОКС „магистър”, но не повече от 10 години след придобиването й);
  • Постдокторанти (учени, придобили ОНС „доктор”, но не повече от 5 години след придобиването й).

Кандидатите за участие в програмата трябва да подадат документи по електронен път чрез e-mail до chemistry@uni-plovdiv.net не по-късно от 09.09.2024 г. Кандидатите сами избират тематика на научните изследвания и предпочитан академичен наставник сред преподавателите от факултета. Класирането и избора ще се извърши от назначена от Декана на ХФ комисия, съгласно описаните в програмните документи правила. Одобрените кандидати трябва да представят оригиналните документи, за да подпишат договор за финансиране по програмата. За повече информация тел. 0899118050 (доц. д-р Пламен Ангелов).

Заповед за назначаване на комисия.

Указания и документи за участие в модул Постдокторанти:

– Указания: УКАЗАНИЯ ПОСТДОКТОРАНТИ
– Апликационна форма: апликационна форма ПД
– Декларация за трудов статус: декларация трудов статус
– Критерии за оценка на проект: Постдокторанти_карта оценка

 

Указания и документи за участие в модул Млади учени:

– Указания: УКАЗАНИЯ МЛАДИ УЧЕНИ
– Декларация за трудов статус: декларация трудов статус
– Критерии за оценка: Kритерии за оценка МУ

 

Фирма LINKIN търси да назначи оператор контрол и анализ на химически процеси

Оператор контрол и анализ на химически процеси

Започни своята кариера в LINKIN – Оформи бъдещето заедно с нас, отвъд границите!

Присъедини се към LINKIN: Пионери в PVC и алуминиевия сектор.
LINKIN е символ на иновации и синоним на устойчивост и енергийна ефективност в PVC и алуминиевата индустрия. Нашето наследство се простира в повече от три десетилетия на иновативно развитие и ангажираност с бъдещето. В LINKIN ние не сме просто лидери, ние сме иноватори, пренасящи възможностите на нашата област в нови измерения. С екип от над 600 талантливи професионалисти, ние съчетаваме утвърдени традиции с най-съвременните технологии, надминавайки стандартите в индустрията. Успехът ни е плод на нашите екипи, включващи както опитни специалисти, така и нови таланти с иновативни идеи. Заедно ние не само прекрачваме границите, но и откриваме нови пътища към развитие и иновации.

Създаваме кариери, а не само работни места:
В LINKIN предлагаме повече от работа, ние предлагаме кариерен път. Като пионери в PVC и алуминиевия сектор, нашата мисия е ясна: да насърчаваме иновациите, да предизвикваме установените норми и да променяме стандартите в индустрията.

За НОВИЯ си високотехнологичен алуминиев завод търсим Оператор контрол и анализ на химически процеси към нашата пречиствателна станция, който не просто иска работа, а е вдъхновен от мисия и готов да се стреми към нови върхове заедно с нас.

Твоите задачи:
• Отговаря за правилно функциониране на локалната пречиствателна станция за отпадни води
• Събира и тества проби от отпадъчната вода, като използва наличното оборудване за изпитване и анализ
• Води и поддържа регистър на станцията
• Следи и отговаря за спазването на утвърдената технология в процеса на химична подготовка на ваните в звено боядисване
• Отговаря за повереното му имущество – техника, инструменти, материали
• Грижи се за своята безопасност или безопасността на лицата, които могат да пострадат от неговите действия или бездействия.

Твоят профил:
• Химическо образование
• Аналитично мислене
• Обща техническа грамотност
• Компютърна грамотност
• Умения за работа в екип

Ние предлагаме:
• Конкурентно заплащане
• Атрактивна бонусна система
• Ваучери за храна
• Организиране на обучения
• Кариерно развитие
• Фирмена култура и коректност
• Допълнително здравно застраховане
• Динамичен и млад екип
• Осигурен фирмен транспорт от Пловдив до
Индустриална зона Радиново

Стани част от екипа на LINKIN:
Започни работа, където уменията ти се ценят, кариерата ти расте бързо и твоят принос е ключов.
Начертай своя път без граници с LINKIN!
Кандидатствай сега на имейл: maya.slavcheva@linkin.eu
или на: https://www.jobs.bg/job/7463824

Всички кандидатури се третират с най-висока степен на конфиденциалност. Ще се свържем само с кандидатите, които са одобрени за следващия етап.