Публична защита на дисертационен труд за ОНС “доктор” на Евелина Върбанова

comments Comments Off on Публична защита на дисертационен труд за ОНС “доктор” на Евелина Върбанова
By , April 20, 2017 2:20 pm

Лекция на Prof. Valdes

comments Comments Off on Лекция на Prof. Valdes
By , April 19, 2017 9:36 am

Публична защита на дисертационен труд за ОНС “доктор” на Ива Славова

comments Comments Off on Публична защита на дисертационен труд за ОНС “доктор” на Ива Славова
By , April 18, 2017 9:41 am

Panorama Theme by Themocracy