Студентски мобилности по програма Еразъм+ през академичната 2019/2020 г.

comments Коментарите са изключени за Студентски мобилности по програма Еразъм+ през академичната 2019/2020 г.
By , април 16, 2019 9:18 am
СТУДЕНТСКИ МОБИЛНОСТИ по програма ЕРАЗЪМ+ в Химическия факултет през
академичната 2019/2020
г.
ДЪРЖАВИ С МЕСЕЧЕН ЕРАЗЪМ ГРАНТ 520 ЕВРО
Държава

 

Приемащ университет Област на знание
Университет,

изискуемо ниво на владеене на език

Брой мобил-ности, месеци и ОКС Web site с

информация
за Еразъм студенти

Краен
срок за кандидат-стване
АВСТРИЯ TU-Wien

DE B1, EN B1

1 x 5

(Б,М,Д)

http://www.ai.tuwien.ac.at/international/index.php/incoming-english.html 31 май
15 декември
Химия
ГЕРМАНИЯ

 

University of Duisburg-Essen

DE B1, EN B1

2 x 4

(Б,М,Д)

https://www.uni-due.de/international/exchange_students.php#ERASMUS_EN 1 май
1 ноември
Химия
ГЪРЦИЯ University of

Patras

EN B1

2 x 4

(Б,М)

http://www.upatras.gr/en/erasmus_mobility 10 юни
10 октомври
Химия
ИСПАНИЯ University of Alicante

ES B1

2 x 4

(Б,М)

 

http://sri.ua.es/en/movilidad/exchanges/application-procedure-and-admission.html 1 юни
1 ноември
Химия
ДЪРЖАВИ С МЕСЕЧЕН ЕРАЗЪМ ГРАНТ 470 ЕВРО
ПОЛША University of Warsaw

PL B2, EN B2

2 х 4

(Б,М,Д)

http://bwz.uw.edu.pl/en/wp-content/uploads/2015/07/University_of_Warsaw-factsheet-20151.pdf 30 юни
15 ноември
Химия
ТУРЦИЯ Trakya University – Edirne

EN B1

2 х 4

(Б,М,Д)

http://erasmus-en.trakya.edu.tr/pages/incoming-student#.VgJ60Zfw9MQ 1 юли
30 декември
Химия

 

Подробна информация за условията за участие, документите за кандидатстване и процедурата по селекция може да намерите на университетския сайт на програма Еразъм + (https://uni-plovdiv.bg/pages/index/160/)


Лице за информация:

доц. д-р Пламен Ангелов – Еразъм координатор за Химически Факултет

Тел.: 032 261 349

Е-mail: angelov@uni-plovdiv.bg


ВАЖНИ ДАТИ за студентската мобилност в Химически Факултет

Краен срок за подаване на документи за кандидатстване (за мобилност през нечетен семестър):

22 април 2019, Деканат на Химически факултет

Дата за провеждане на интервю за селекция на студенти от Химическия факултет:

24 април 2019 от 13:30 часа в Деканата на Химическия факултет

Школа „Увод в праховата рентгенова дифракция“

comments Коментарите са изключени за Школа „Увод в праховата рентгенова дифракция“
By , април 15, 2019 10:09 am

Общо събрание на факултета

comments Коментарите са изключени за Общо събрание на факултета
By , април 9, 2019 3:31 pm

Уважаеми колеги,

съгласно заповед Д-04 / 26.03. 2019 год. на 16 април 2019 г. от 16:00 часа в 5 аудитория ще се проведе Общо събрание на факултета, което ще протече при следния дневен ред:

  1. Избор на председател на Общото събрание;
  2. Актуализиране състава на Факултетния съвет;
  3. Избор на нехабилитиран преподавател, като представител в ОС на ПУ;
  4. Номинации на хабилитирани преподаватели като представители на Химическия факултет в Академичния съвет;
  5. Номинация на хабилитиран преподавател като представител на Химическия факултет в Контролния съвет на ПУ;
  6. Разни.

Всички учебни занятия на преподавателите и студентите от Химическия факултет на 16 април 2019 година (вторник) от 16:00 до 19:00 часа се отменят. Същите да се вземат в друго време, съгласувано със студентите.

Panorama Theme by Themocracy