Областна дирекция на МВР – Пловдив търсят химик

Областна дирекция на МВР – Пловдив
обявява конкурс за назначаване на държавна служба
в сектор „Базова научно-техническа лаборатория“, група „Химия, биология и одорология“
на длъжност химик (2 места).

Повече информация може да видите тук.

За дипломираните студенти

На вниманието на дипломираните студенти!

Уважаеми абсолвенти,

Всички завършили обучението си в Химическия факултет през 2022 година (ОКС „бакалавър“ или „магистър“) трябва да се явят в учебен отдел за подпис върху дипломата, като носят снимка с размери 3,5 х 4,5 см (матирана) и бележка от библиотеката, че не дължат книги.

Приемно време на учебен отдел: от 10:00 до 12:30 и от 13:30 до 15:00 часа.
Приемно време на университетския информационен център (за сканиране на дипломата): от 10:00 до 12:00 и от 14:00 до 16:00 часа.


Тържеството за връчването на дипломите
на завършилите БАКАЛАВРИ и МАГИСТРИ в Химическия факултет
през 2022 година

ще се проведе на 1 април 2023 година
в Спортната зала на Университета
на бул. България 236 по следния график:

9:00 – 10:00 часа – регистрация на завършилите бакалаври и магистри.
Желаещите да участват в церемонията трябва да носят дипломата си и да вземат тога за церемонията (във фоайето на Спортната зала).

10:00 – 11:30 часа – тържествено връчване на дипломите на завършилите бакалаври и магистри.

11:30 – 12:00 часа – връщане на тогите.

Ден на кариерата в Пловдивски университет

Уважаеми студенти,

с удоволствие ви каним на Деня на кариерата,
който се организира от Университетския център за кариерно развитие в Пловдивския университет
и ще се проведе на 15 март 2023 г. от 10:30 часа в Нова сграда.

Национален конкурс „Изявен млад учен в областта на органичната химия“

Химикотехнологичният и металургичен университет и Съюзът на химиците в България
обявяват
ежегоден национален конкурс на името на акад. Иван Юхновски
„Изявен млад учен в областта на органичната химия“
за 2023 г.

НАГРАДА
Наградата се дава на млад български учен, на възраст до 35 г., за изследвания в областта на органичната химия. Наградата е индивидуална и се присъжда само на един участник в конкурса. Състои се от грамота и парична сума от 1500 лева.

Повече информация за конкурса може да видите тук.