Без прокси

By , November 29, 2009 3:45 pm

С подобряването на външната ни свързаност достъпа до интернет може да става и без прокси (портове  20,21,80,443). Можете да премахнете задължителното ползване на прокси от браузърите си.
Останалите политики се запазват.

Comments are closed

Panorama Theme by Themocracy