Category: Поща@ПУ

За @pu.acad.bg и @argon.acad.bg

By , May 23, 2008 12:08 pm

Поради голямата разпространеност на e-mail адресите към домейните @pu.acad.bg и @argon.acad.bg Вашият стар e-mail адрес ще продължи да функционира до края на 2008. Тази новина е свързана с точка 5 на съобщение.

Независимо от това, моля усилено анонсирайте промяната на e-mail адреса си на @uni-plovdiv.bg.

“E-mail Псевдоним” за студентите на ПУ

By , March 21, 2008 2:39 pm

Днес 21.03.2008. студентите на Пловдивския университет могат сами да регистрират свой e-mail адрес в областта @student.uni-plovdiv.bg. Услугата е налична за студенти на университета с потвърдена Фокус регистрация, като управлението се извършва след логическо включване в системата Фокус на адрес https://focus.uni-plovdiv.bg, менюто “Профил”, “E-mail псевдоним”.

Моля, използвайте услугата разумно и помнете, че по този начин се идентифицирате официално като студент на Пловдивския университет “Паисий Хилендарски”

Въпроси относно “Заповед р33-151 от 17.01.2008”

By , February 2, 2008 4:09 pm

Въпроси отнсно Заповед р33-151 от 17.01.2008.

Въпрос: Който няма персонален служебен e-mail може ли да публикува личния си адрес в служебна ПУ страница?
Отговор: Не. Може да регистрира обаче персонален e-mail адрес в ПУ чрез този формуляр, който да публикува в страницата.

Въпрос: Не харесвам (не искам) да имам пощенска кутия (mailbox) в ПУ. Задължително ли е да се регистрирам?
Отговор: Не. Бихте могли да регистрирате персонален alias, който да пренасочва служебната ви поща към личния Ви адрес. За целта се попълва само таблица 2 на формуляра за регистрация. Новосъздадения e-mail (alias) се публикува на ПУ страниците, като именно този e-mail адрес следва да разпространявате и за Ваши бъдещи активности срързани с университета.

Panorama Theme by Themocracy