Category: Focus

Focus blogs – comments, pingbacks and trackbacks

By , December 29, 2010 6:37 pm

До потребителите на услугата Focus blogs:
Поради осезаемото количество спам чрез trackbacks във Focus blogs днес бяха нанесени следните промени във всички Focus blogs сайтове: (1) изключване на “Allow link notifications from other blogs (pingbacks and trackbacks.)”, (2а) изключване на “pingbacks and trackbacks” в публикуваните постове и (2б) изключване на “pingbacks and trackbacks” в публикуваните страници. За удобство (3) бяха деактивирани коментарите. Промените (1) и (3) засягат само настройките по подразбиране за нови страници/постове и могат да се променят от Settings – Discussion пожелание на администратора на сайта. Въпреки това, ако нямате особенна причина да разрешите “pingbacks and trackbacks” не променяйте правило (1).


При публикуването на пост/страница можете да активирате коментари и/или trackbacks само за текущата публикация. Другояче промени (1) и (3) изключват посочените две полета по подразбиране (вж. картинката по-горе), а промени (2а) и (2б) изключват втората опция (Allow trackbacks nas pingbacks on this page.) от вече публикуваните постове и страници.

System Info:
(1) UPDATE wp_$$_options SET option_value = ‘closed’ WHERE wp_$$_options.option_name=’default_ping_status’ AND wp_$$_options.blog_id =0;
(2а) UPDATE wp_$$_posts SET ping_status=’closed’ WHERE post_status = ‘publish’ AND post_type = ‘post’;
(2б) UPDATE wp_$$_posts SET ping_status=’closed’ WHERE post_status = ‘publish’ AND post_type = ‘page’;
(3) UPDATE wp_$$_options SET option_value = ‘closed’ WHERE wp_$$_options.option_name=’default_comment_status’ AND wp_$$_options.blog_id =0;
където $$ е идентификатора на сайта.

Focus blogs (wordpress updates)

comments Comments Off on Focus blogs (wordpress updates)
By , August 25, 2010 12:59 pm

WordPress MU вече се разработва като част от WordPress под името ‘multi-site’. Това налага обновяване на платформата на Focus blogs, което вече е направено. В предвид по-сложната процедура по прехвърляне моля проверете дали Вашият сайт финкционира нормално и сигнализирайте навреме на e-mail focus at uni-plovdiv.bg, ако има нещо нередно. Копие (snapshot) на старата версия е направено на 25.8.2010 в 9:06 часа.

eduroam… OK

comments Comments Off on eduroam… OK
By , May 20, 2010 10:18 pm

От днес връзката с централните радиус сървъри в Европа е възстановена, в резултат на което eduroam в ПУ и България работи напълно пълноценно. Приятно ползване.

Допълнителни ресурси:
http://www.eduroam.org
http://www.eduroam.bg
http://eduroam.uni-plovdiv.bg

Panorama Theme by Themocracy