Archive for April 30th, 2010

Презентации за проучените издателства – трета група

Работни срещи на студентите-практиканти, 30.04.2010 г.

Среща с трета група студенти по проект „Студенти по пътя на книгата“

Място: Издателство „Летера“ – гр. Пловдив

Дата: 30.04.2010 г.

Цел: Студентите-практиканти да се запознаят как се изготвя издателска програма, как се изготвят рецензии и анотации на книги и ръкописи, как се подбират заглавия и автори за включване в издателската програма, подбор на поредици.

I. Как се прави издателска програма?

Подбор на поредици

Жанрове:

• Художествена литература

• Справочна литература

• Учебна литература

• Детско-юношеска литература

• Научна и научнопопулярна литература

• Касови издания

Подготовка на издателски каталог

Лектори: Надя Фурнаджиева, Цветелина Димитрова

II. Как се изготвят рецензии и анотации на книги и ръкописи

– Общи насоки за изготвяне на вътрешноиздателска рецензия

– Практически указания за изготвяне на вътрешноиздателска рецензия, анотация и слоган

Лектор: Младен Влашки

Практически задачи:

  1. Направете вътрешноиздателска рецензия на книгата „Жена за обесване” от Пънар Кюр
  2. Напишете слоган на една от книжките от образователната поредица Какво? Как? Къде?

III. Представяне, анализ и обсъждане на следните практически задачи:

– Създаване на маркетингова стратегия за по-атрактивно представяне на образователната поредица Какво? Как? Къде? и изготвяне на примерна

викторина по различните теми

– PowerPoint презентация или трейлър на поредицата Какво? Как? Къде?