Archive for category Резюмета от работни срещи

РЕЗЮМЕ от работна среща проведена на 04.08.2010 г. в издателство „Летера“

На 04.08.2010 г. се проведе работна среща на екип от обучители и практиканти от пета група.

На срещата присъстваха Деана Миткова и Димитър Димитров от издателство “Летера”.

На студентите практиканти им беше зададена самостоятелна задача да разгледат сайта и изготвят презентация на издателствата: Сиела, Фют, Жанет 45, Хермес, Захари Стоянов, Софт прес, Колибри, Проф. Марин Дринов, Обсидиан, Кибеа, Дамян Яков със следните акценти:

  • Издателски политики:

–          Разгледайте сайта/каталога на издателството – какъв е профилът на издателството, каква литература (булевардна/сериозна, преводна/българска) се предлага

–          Каква е издателската програма – кои автори преобладават, кои жанрове са застъпени, кои автори и колко?

–          Според Вас кои са най-важните и най-интересните автори/книги?

  • Маркетинг и реклама:

–          Визия – как изглежда сайта/каталога, лесно ли се ориентирате в него, бързо ли откривате това, което търсите?

–          Акценти – колко заглавия предлага издателството и на кои от тях са поставени акцентите?

–          Промоции – какви и колко има на сайта/в каталога, има ли информация за срещи с автори и премиери на книги – какви, кога?

  • Книготърговия:

–          Преференциални отстъпки, намаления, цени (високи/ниски), подаръчни бройки

Коя книга най-много Ви харесва?

Коя книга бихте си купили и защо?

Коя е най-красивата книга и защо?

Кое е най-смешното заглавие?

Направете изводи и анализирайте, като дадете препоръки.

Целта на работната среща беше да се представят за обсъждане създадените от тях материали.

Екипът се запозна подробно с подготвените рекламни материали, като съблюдаваше доколко са използвани основните техники при изпълнението им.

Проведе се семинар в реална работна среда, в която с активното участие на практикантите бе демонстрирано нагледно как и в какви случаи биха могли да се приложат отделните рекламни материали.

В хода на работата бяха дискутирани появили се неточности и до каква степен те биха повлияли негативно на желания резултат.

По време на срещата на всеки студент бяха дадени конкретни указания за коригиране на представения материал.

РЕЗЮМЕ от работна среща проведена на 13.07.2010 г. в издателство „Летера“

На 13.07.2010 г. се проведе работна среща на екип от обучители и практиканти от четвърта група.

На срещата присъстваха – Йордан Костурков – от страна на Пловдивския университет “Паисий Хилендарски” и Надя Фурнаджиева и Цветелина Димитрова – от страна на Издателство “Летера”.

На студентите-практиканти им беше зададена самостоятелната задача за езикова и стилова редакция на части от книгата „В бърлогата” на Джон Харви. Целта на работната среща беше да се представят за обсъждане редактираните от тях страници.

След като екипът се запозна подробно с индивидуално поставените задачи, установи, че студентите-практиканти са подходили доста отговорно, като са се опитали да спазват оказаните им инструкции, основните техники и похвати при редактиране на преводен текст.

В общ диалог студентите споделиха някои затруднения, с които са се сблъскали при работата си с текста, напр.:

– преводачът използва свои любими думи, които многократно се появяват в текста и така той губи своята изразителност и богатство

– сложен синтаксис, който много често в българския текст се е наложил в следствие следваната структура от съответния чужд език, в случая турски език и др.

Бяха анализирани допуснатите пропуски и типичните грешки в обща дискусия и поотделно с всеки студент.

В края на срещата на всеки студент бяха дадени конкретни указания за коригиране на извършената работа.

РЕЗЮМЕ от работна среща проведена на 17.06.2010 г. в издателство „Летера“

На 07.06.2010 г. се проведе работна среща на екип от обучители и практиканти от трета група.

На срещата присъстваха – Йордан Костурков – от страна на Пловдивския университет “Паисий Хилендарски” и Надя Фурнаджиева и Цветелина Димитрова – от страна на Издателство “Летера”.

На студентите-практиканти им беше зададена самостоятелната задача за езикова и стилова редакция на части от книгата „В бърлогата” на Джон Харви. Целта на работната среща беше да се представят за обсъждане редактираните от тях страници.

След като екипът се запозна подробно с индивидуално поставените задачи, установи, че студентите-практиканти са подходили доста отговорно, като са се опитали да спазват оказаните им инструкции, основните техники и похвати при редактиране на преводен текст.

В общ диалог студентите споделиха някои затруднения, с които са се сблъскали при работата си с текста, напр.:

–   преводачът използва свои любими думи, които многократно се появяват в текста и така той губи своята изразителност и богатство;

–   сложен синтаксис, който много често в българския текст се е наложил в следствие следваната структура от съответния чужд език, в случая турски език и др.

Бяха анализирани допуснатите пропуски и типичните грешки в обща дискусия и поотделно с всеки студент.

В края на срещата на всеки студент бяха дадени конкретни указания за коригиране на извършената работа.

РЕЗЮМЕ от работна среща проведена на 19.05.2010 г. в издателство „Летера“

На 19.05.2010 г. се проведе работна среща на екип от обучители и практиканти от трета група.

На срещата присъстваха Деана Миткова и Димитър Димитров от издателство “Летера”.

На студентите практиканти им беше зададена самостоятелна задача да изготвят маркетингова стратегия и презентация на поредицата Какво? Как? Къде?.

Целта на работната среща беше да се представят за обсъждане създадените от тях материали.

Екипът се запозна подробно с подготвените рекламни материали, като съблюдаваше доколко са използвани основните техники при изпълнението им.

Проведе се семинар в реална работна среда, в която с активното участие на практикантите бе демонстрирано нагледно как и в какви случаи биха могли да се приложат отделните рекламни материали.

В хода на работата бяха дискутирани появили се неточности и до каква степен те биха повлияли негативно на желания резултат.

По време на срещата на всеки студент бяха дадени конкретни указания за коригиране на представения материал.

РЕЗЮМЕ от работна среща, проведена на 27.04.2010 г. в издателство „Летера“

РЕЗЮМЕ

от работна среща,

проведена на 27.04.2010 г. в издателство „Летера“

На 27.04.2010 г. се проведе работна среща на екип от обучители и практиканти от трета група.

На срещата присъстваха Надя Фурнаджиева, Димитър Димитров и Деана Миткова от издателство “Летера”.

На студентите практиканти им беше зададена задача по групи и по избор – индивидуално, да изготвят маркетингова стратегия за реклама и разпространение на образователната поредица Какво? Как? Къде?, предназначена за ученици на възраст 10+. Изпълнението на задачата трябваше да се извърши в няколко посоки:

а) Маркетингова стратегия за по-атрактивно представяне на образователната поредица Какво? Как? Къде?

б) Викторина по различни теми от поредицата Какво? Как? Къде?

в) PowerPoint презентация или трейлър на поредицата Какво? Как? Къде?

Целта на работната среща беше да се представят и обсъдят отделните  практически задачи, като след това бъдат дадени оценки и препоръки по извършените дейности.

Екипът се запозна подробно с подготвените рекламни материали, като съблюдаваше доколко са използвани основните техники при изготвянето им.

Студентите споделиха своите идеи и представиха конкретни предложения за успешно реализиране на поредицата сред ученици на възраст 10+.

Беше представена и разиграна примерна викторина по отделните теми.

Разгледани бяха силните и слабите страни на всяка работа поотделно и доколко тя би могла да повлияе благоприятно или не на желания резултат.

По време на срещата на всеки студент бяха дадени конкретни указания за коригиране на представения материал.

РЕЗЮМЕ от работна среща, проведена на 11.03.2010 г. в издателство „Летера“

РЕЗЮМЕ

от работна среща,

проведена на 11.03.2010 г. в издателство „Летера“

На 11.03.2010 г. се проведе работна среща на екип от обучители и практиканти от втора група.

На срещата присъстваха Деана Миткова и Димитър Димитров от издателство “Летера”.

На студентите-практиканти им беше зададена самостоятелна задача да изготвят маркетингова стратегия и трейлър/презентация на посочени от издателя заглавия.

Целта на работната среща беше да се представят за обсъждане създадените от тях материали.

Екипът се запозна подробно с подготвените рекламни материали, като съблюдаваше доколко са използвани основните техники при изпълнението им.

Проведе се семинар в реална работна среда, в която с активното участие на практикантите бе демонстрирано нагледно как и в какви случаи биха могли да се приложат отделните рекламни материали.

В хода на работата бяха дискутирани появили се неточности и до каква степен те биха повлияли негативно на желания резултат.

По време на срещата на всеки студент бяха дадени конкретни указания за коригиране на представения материал.

РЕЗЮМЕ от работна среща, проведена на 17.02.2010 г. в издателство „Летера“

РЕЗЮМЕ

от работна среща,

проведена на 17.02.2010 г. в издателство „Летера“

На 17.02.2010 г. се проведе работна среща на екип от обучители и практиканти от първа група.

На срещата присъстваха – Йордан Костурков – от страна на Пловдивския университет “Паисий Хилендарски” и Надя Фурнаджиева и Цветелина Димитрова – от страна на Издателство “Летера”.

На студентите практиканти им беше зададена самостоятелната задача за стилова редакция на части от книгата „Портата на греха” на Ойя Байдар. Целта на работната среща беше да се представят за обсъждане редактираните от тях страници.

След като екипът се запозна подробно с индивидуално поставените задачи, установи, че студентите практиканти са подходили доста отговорно, като са се опитали да спазват оказаните им инструкции, основните техники и похвати при редактиране на преводен текст.

В общ диалог студентите споделиха някои затруднения, с които са се сблъскали при работата си с текста, напр.:

–                          преводачът използва свои любими думи, които многократно се появяват в текста и така той губи своята изразителност и богатство

–                          сложен синтаксис, който много често в българския текст се е наложил в следствие следваната структура от съответния чужд език, в случая турски език и др.

Бяха анализирани допуснатите пропуски и типичните грешки в обща дискусия и поотделно с всеки студент.

В края на срещата на всеки студент бяха дадени конкретни указания за коригиране на извършената работа.

РЕЗЮМЕ от работна среща проведена на 12.01.2010 г. в издателство „Летера“

РЕЗЮМЕ

от работна среща,

проведена на 12.01.2010 г. в издателство Летера“

На 12.01.2010 г. се проведе работна среща на екип от обучители и практиканти от първа група.

На срещата присъстваха Младен Влашки – от страна на Пловдивски университет “Паисий Хилендарски” и Надя Фурнаджиева и Цветелина Димитрова – от страна на Издателство “Летера”.

На всеки от студентите практиканти беше зададена индивидуалната задача да направи вътрешноиздателска рецензия, аннотация и слоган на посочена от издателството книга.

Произведенията бяха с различна тематика и от различни автори. Целта на работната среща беше да се представят за обсъждане създадените от тях материали.

В хода на работата бяха обсъдени затруднения, които практикантите са срещнали по време на изпълнението на отделните задачи. Основните колебания са били в даването на оценка:

– доколко дадено произведение би било подходящо за българския пазар

– да се определи приблизителния кръг читатели

– очаквани резултати и др.

След като екипът се запозна подробно с всяка индивидуално поставена задача установи, че са спазени издателските изисквания и указанията за изготвяне на подобен род материали.

В обща дискусия и поотделно с всеки студент бяха анализирани допуснатите пропуски и типичните грешки.

В края на срещата обучителите дадоха конкретни указания на всеки студент за коригиране на рецензиите и анотациите.