Представяне на проекта на трета, четвърта и пета група студенти практиканти. Представяне на партньорите от Издателство “Летера”. Запознаване на студентите с целите на проекта, начин на провеждане на практиката, попълване на анкета за разпределението на групите.

Провеждане на практическо занятие за регистриране в интерактивна образователна среда курс: bookproject в moodle. Обучител: Мария Гуджева