Програма на инициативата провеждана в Пловдивския университет.