Всички материали, изготвени от студентите-практиканти по заданията на проекта, се публикуват тук.

Издателска програма, издателски политики, маркетинг и реклама на книгата -Презентации за проучените сайтове на издателства – пета група студенти практиканти

Издателска програма, издателски политики, маркетинг и реклама на книгата – Пролетен панаир на книгата в НДК, София, 24-30 май 2010 г. – презентации

Презентации за поредицата “Какво? Как? Къде?”

Бизнес пътеки за хуманитаристи. Как да инвестираме в своето бъдеще? – презентации на трета група студенти практиканти

Издателска програма, издателски политики, маркетинг и реклама на книгата -Презентации за проучените сайтове на издателства – втора група студенти практиканти

Рецензия, анотация и слоган

Отличената с грамота презентация за XXVIII Софийски международен панаир на книгата с най-високо качество и дизайн.

Издателска програма, издателски политики, маркетинг и реклама на книгата – Презентации за XXVIII Софийски международен панаир на книгата.

За XXVIII Софийски международен панаир на книгата.