Archive for category Открит конкурс

Продължава открития конкурс за набиране на участници в проекта

Екипът за управление и организация на проекта обявява

ОТКРИТ КОНКУРС

за подбор на нови 32 студенти участници в проекта,
разделени на три (наречени: трета, четвърта и пета) работни групи.

Конкурсът се провежда в два кръга:

  • Първи кръг – по документи (попълване на заявление за участие в конкурса – онлайн на сайта на проекта, прикачване на автобиография и мотивационно писмо, анкета).
  • Втори кръг – събеседване с комисията.

Всеки студент отработва 240 часа в реална работна издателска среда, за което получава трудово възнаграждение под формата на стипендия.
Продължителността на проекта е 12 месеца.

Срокове:
Срокът за участие в първия кръг на конкурса за трета, четвърта и пета група участници е 18.03.2010 г.
Одобрените участници за втория кръг ще бъдат поканени на събеседване чрез съобщение по електронната поща.

За контакт с екипа за управление и организация на проекта пишете на електронен адрес:

bookproject@uni-plovdiv.bg

Информационна среща

plakat_infoВажно!
Участниците във факултативния курс “Увод в редактирането” при доц. д-р Красимира Чакърова са специално поканени на срещата, след което лекцията им ще продължи.

Заявление за участие в конкурса

Уважаеми студенти,
Благодарим ви за интереса към обучение в проекта “Студенти по пътя на книгата – практически курс по книгоиздаване”.

1. Документите за кандидатстване включват:
1.1. Заявление за участие в конкурс и анкета.
1.2. Автобиография – прикачен файл към заявлението за участие в конкурса.
1.3. Мотивационно писмо – прикачен файл към заявлението за участие в конкурса.
1.4. Документи, доказващи степен на владеене на езика – академична справка, бележка от КСК, сертификат.

Попълнете заявлението за участие в конкурса:

Открит конкурс

Екипът за управление и организация на проекта обявява

ОТКРИТ КОНКУРС

за подбор на 52 студенти участници в проекта,
разделени на пет работни групи.

Конкурсът се провежда в два кръга:

    • Първи кръг –  по документи (попълване на заявление за участие в конкурса – онлайн на сайта на проекта, прикачване на автобиография и мотивационно писмо, анкета).
    • Втори кръг – събеседване с комисията.

Всеки студент отработва 240 часа в реална работна издателска среда, за което получава трудово възнаграждение под формата на стипендия.
Продължителността на проекта е 12 месеца.

Срокове:
Срокът за участие в първия кръг на конкурса за първата група участници е 25.11.2009 г.
Одобрените участници за втория кръг ще бъдат поканени на събеседване чрез съобщение по електронната поща.
За останалите групи приемането на документи е до 16.12.2009 г.

За контакт с екипа за управление и организация на проекта пишете на електронен адрес:

bookproject@uni-plovdiv.bg

Обява за открития конкурс на сайта на Филологическия факултет