Archive for November, 2009

Студенти-практиканти от първа група, първа среща

27.11.2009 г.

Първа среща със студентите-практиканти

час: 15.00, място: издателство „Летера”

Запознаване на студентите с целите на проекта, начин на провеждане на практиката, указания как да водят дневник, подписване на договорите, разделяне на студентите на групи по двама – поставяне на първата задача, уточняване на час на среща на Софийския международен панаир на книгата. Ръководители: Петя Бъркалова, Надя Фурнаджиева

Информационна среща

plakat_infoВажно!
Участниците във факултативния курс “Увод в редактирането” при доц. д-р Красимира Чакърова са специално поканени на срещата, след което лекцията им ще продължи.

Заявление за участие в конкурса

Уважаеми студенти,
Благодарим ви за интереса към обучение в проекта “Студенти по пътя на книгата – практически курс по книгоиздаване”.

1. Документите за кандидатстване включват:
1.1. Заявление за участие в конкурс и анкета.
1.2. Автобиография – прикачен файл към заявлението за участие в конкурса.
1.3. Мотивационно писмо – прикачен файл към заявлението за участие в конкурса.
1.4. Документи, доказващи степен на владеене на езика – академична справка, бележка от КСК, сертификат.

Попълнете заявлението за участие в конкурса:

Открит конкурс

Екипът за управление и организация на проекта обявява

ОТКРИТ КОНКУРС

за подбор на 52 студенти участници в проекта,
разделени на пет работни групи.

Конкурсът се провежда в два кръга:

    • Първи кръг –  по документи (попълване на заявление за участие в конкурса – онлайн на сайта на проекта, прикачване на автобиография и мотивационно писмо, анкета).
    • Втори кръг – събеседване с комисията.

Всеки студент отработва 240 часа в реална работна издателска среда, за което получава трудово възнаграждение под формата на стипендия.
Продължителността на проекта е 12 месеца.

Срокове:
Срокът за участие в първия кръг на конкурса за първата група участници е 25.11.2009 г.
Одобрените участници за втория кръг ще бъдат поканени на събеседване чрез съобщение по електронната поща.
За останалите групи приемането на документи е до 16.12.2009 г.

За контакт с екипа за управление и организация на проекта пишете на електронен адрес:

bookproject@uni-plovdiv.bg

Обява за открития конкурс на сайта на Филологическия факултет

Предварителен план на работните срещи със студентите практиканти

Дата/Място

Тема на занятието

27.11.2009 г. Издателство „Летера“ Група І/Първа среща

Въведение в проекта (цели и задачи)

4.12.2009 г.

НДК – София

Група І/Втора среща

Издателски политики и маркетинг и реклама: Посещение на ХХVІІІ международен панаир на книгата в София

11.12.2009 г.

Издателство „Летера“

Група І/Трета среща

Рецензиране – указания и раздаване на книги за рецензиране

18.12.2009 г.

Издателство „Летера“

Група І/Четвърта среща

Издателски политики – дискусия

08.01.2010 г.

Издателство „Летера“

Група І/Пета среща

Мултимедийна книга – дискусия и практическа задача

Група ІІ/Първа среща

Въведение в проекта (цели и задачи)

Мултимедийна книга – дискусия и практическа задача

15.01.2010 г.

Издателство „Летера“

Група І/Шеста среща

Коригиране – указания и практическа задача

Група ІІ/Втора среща

Издателски политики – дискусия и практическа задача

Коригиране – указания и практическа задача

22.01.2010 г.

Издателство „Летера“

Група І/Седма среща

Посещение на печатница „Нова принт“

Група ІІ/Трета среща

Рецензиране – указания и раздаване на книги за рецензиране

Посещение на печатница „Нова принт“

29.01.2010 г.

Издателство „Летера“

Група І/Осма среща

Редактиране – указания и практическа задача Група ІІ/Четвърта среща

Издателски политики – дискусия

05.02.2010 г.

Издателство „Летера“

Група І/Девета среща

Коригиране

Редактиране

Група ІІ/Пета среща

Рецензиране

12.02.2010 г.

Издателство „Летера“

Група І/Десета среща

Телевизия, кино и книги – указания и практическа задача

Група ІІ/Шеста среща

Редактиране – указания и практическа задача

Телевизия, кино и книги – указания и практическа задача

19.02.2010 г.

Издателство „Летера“

Група І/Единадесета среща

Редактиране

Група ІІ/Седма среща

Телевизия, кино и книги

26.02.2010 г.

Издателство „Летера“

Група І/Дванадесета среща

Дизайн и предпечат – указания и практическа задача

Група ІІ/Осма среща

Редактиране

05.03.2010 г.

Издателство „Летера“

Група І/Тринадесета среща

Ценообразуване

Група ІІ/Девета среща

Дизайн и предпечат – указания и практическа задача

Ценообразуване

12.03.2010 г.

Издателство „Летера“

Група ІІ/Десета среща

Мултимедийна книга

19.03.2010 г.

Издателство „Летера“

Група ІІ/Единадесета среща

Редактиране

26.03.2010 г.

Издателство „Летера“

Група ІІ/Дванадесета среща

Заключителна среща

09.04.2010 г.

ПУ „Паисий Хилендарски“

Група ІІІ/Първа среща

Въведение в проекта (цели и задачи)

16.04.2010 г.

Издателство „Летера“

Група ІІІ/Втора среща

Издателски политики – дискусия и практическа задача

23.04.2010 г.

ПУ „Паисий Хилендарски“

Група ІІІ/Трета среща

Оценка на задачата

Рецензиране – указания и раздаване на книги за рецензиране

30.04.2010 г.

ПУ „Паисий Хилендарски“

Група ІІІ/Четвърта среща

Оценка на задачата за рецензиране

Коригиране – указания и практическа задача

07.05.2010 г.

ПУ „Паисий Хилендарски“

Група ІІІ/Пета среща

Оценка на задачата за коригиране

Редактиране – указания и практическа задача

14.05.2010 г.

Издателство „Летера“

Група ІІІ/Шеста среща

Оценка на практическата задача

Дизайн и предпечат – указания и практическа задача

21.05.2010 г.

ПУ „Паисий Хилендарски“

Група ІІІ/Седма среща

Маркетинг и реклама – указания и практическа задача

Телевизия, кино и книги – указания и практическа задача

28.05.2010 г.

ПУ „Паисий Хилендарски“

Група ІІІ/Осма среща

Ценообразуване – указания и практическа задача

Мултимедийна книга – дискусия и практическа задача

Група ІV/Първа среща

Въведение в проекта (цели и задачи)

Мултимедийна книга – дискусия и практическа задача

04.06.2010 г.

Печатница „Нова принт“

Група ІІІ/Девета среща

Посещение на печатница „Нова принт“

Група ІV/Втора среща

Посещение на печатница „Нова принт“

11.06.2010 г.

ПУ „Паисий Хилендарски“

Издателство „Летера“

Група ІІІ/Десета среща

Оценка на практическата задача на тема Мултимедийна книга

Раздаване на индивидуални задачи според интересите на студентите-практиканти

Група ІV/Трета среща

Издателски политики – дискусия и практическа задача

18.06.2010 г.

ПУ „Паисий Хилендарски“

Група ІІІ/Единадесета среща

Обсъждане и оценка на индивидуалната задача

Група ІV/Четвърта среща

Оценка на задачата

Рецензиране – указания и раздаване на книги за рецензиране

25.06.2010 г.

ПУ „Паисий Хилендарски“

Група ІІІ/Дванадесета среща

Заключителна среща

Група ІV/Пета среща

Оценка на задачата за рецензиране

Коригиране – указания и практическа задача

02.07.2010 г.

ПУ „Паисий Хилендарски“

Група ІV/Шеста среща

Оценка на задачата за коригиране

Редактиране – указания и практическа задача

09.07.2010 г.

Издателство „Летера“

Група ІV/Седма среща

Оценка на практическата задача

Дизайн и предпечат – указания и практическа задача

16.07.2010 г.

ПУ „Паисий Хилендарски“

Група ІV/Осма среща

Маркетинг и реклама – указания и практическа задача

Телевизия, кино и книги – указания и практическа задача

Група V/Първа среща

Въведение в проекта (цели и задачи)

23.07.2010 г.

Издателство „Летера“

Група ІV/Девета среща

Ценообразуване – указания и практическа задача

Мултимедийна книга – дискусия и практическа задача

Група V/Втора среща

Издателски политики – дискусия и практическа задача

30.07.2010 г.

ПУ „Паисий Хилендарски“

Група ІV/Десета среща

Раздаване на индивидуални задачи според интересите на студентите-практиканти

Група V/Трета среща

Оценка на задачата

Рецензиране – указания и раздаване на книги за рецензиране

06.08.2010 г.

ПУ „Паисий Хилендарски“

Група ІV/Единадесета среща

Оценка на практическата задача на тема Мултимедийна книга

Обсъждане и оценка на индивидуалната задача

Група V/Четвърта среща

Оценка на задачата за рецензиране

Коригиране – указания и практическа задача

13.08.2010 г.

ПУ „Паисий Хилендарски“

Група ІV/Дванадесета среща

Заключителна среща

Група V/Пета среща

Оценка на задачата за коригиране

Редактиране – указания и практическа задача

20.08.2010 г.

Издателство „Летера“

Група V/Шеста среща

Оценка на практическата задача

Дизайн и предпечат – указания и практическа задача

27.08.2010 г.

ПУ „Паисий Хилендарски“

Група V/Седма среща

Маркетинг и реклама – указания и практическа задача

Телевизия, кино и книги – указания и практическа задача

03.09.2010 г.

ПУ „Паисий Хилендарски“

Група V/Осма среща

Ценообразуване – указания и практическа задача

Мултимедийна книга – дискусия и практическа задача

10.09.2010 г.

Печатница „Нова принт“

Група V/Девета среща

Посещение на печатница „Нова принт“

17.09.2010 г.

ПУ „Паисий Хилендарски“

Група V/Десета среща

Оценка на практическата задача на тема Мултимедийна книга

Раздаване на индивидуални задачи според интересите на студентите-практиканти

24.09.2010 г.

ПУ „Паисий Хилендарски“

Група V/Единадесета среща

Обсъждане и оценка на индивидуалната задача

01.10.2010 г.

ПУ „Паисий Хилендарски“

Група V/Дванадесета среща

Заключителна среща

ПУ „Паисий Хилендарски“ Раздаване на дипломи на студентите-практиканти от групи V