Archive for category Работни срещи на студентите-практиканти

Работни срещи на студентите-практиканти, 20.08.2010 г.

Среща с пета група студенти по проект „Студенти по пътя на книгата“

Място: Издателство „Летера“ – гр. Пловдив

Дата: 20.08.2010 г.

Издателска програма, издателски политики, маркетинг и реклама на книгата

Цел: Студентите-стажанти да се запознаят с различните издателски политики, маркетинг и реклама на книгата.

1. Издателска програма. Издателски политики.

–       Представяне на изготвените от студентите-практиканти презентации и доклади с акцент издателски политики и рекламни стратегии на различни издателски къщи.

–       Дискусия – съдбата на книгата по време на криза – има ли стойностната книга бъдеще в тази реалност.

–       Изводи и заключения. Оценка на свършената работа.

Наставници: Надя Фурнаджиева и Димитър Димитров

2. Маркетинг и реклама на книгата.

Наставник: Деана Миткова

Работни срещи на студентите-практиканти, 13.08.2010 г.

Среща с пета група студенти по проект „Студенти по пътя на книгата“

Място: Издателство „Летера“ – гр. Пловдив

Дата: 13.08.2010 г.

Превод и редакция на художествен и научен текст

Коригиране на текст

Цел: Студентите-практиканти да се запознаят с дейността на преводача и редактора по пътя на книгата, основни похвати, техники и правила за превод редактиране; стилова редакция на преводен художествен и научен текст, както и с тънкостите и проблемните моменти при коригирането на художествен текст.

1. Превод

Разглеждане на извършените преводи от студентите по поставената им практическа задача. Обсъждане на често срещани грешки и възможни варианти.

Лектори: Йордан Костурков, Надя Фурнаджиева

2. Редактиране

Работа върху направените от студентите редакции по предварително поставените практически задачи. Обсъждане на редакторски похвати и видове редакторски корекции на стилово и граматично ниво.

Лектори: Йордан Костурков, Надя Фурнаджиева

3. Коригиране

Обсъждане на практическата задача за коригиране на части от книгата „Портретът” на Пиер Асулин. Провеждане на 10-минутен блиц тест върху непознат текст.

Лектор: Красимира Ангелова

Работни срещи на студентите-практиканти, 09.08.2010 г.

Среща с пета група студенти по проект „Студенти по пътя на книгата“

Място: Издателство „Летера“ – гр. Пловдив

Дата: 09.08.2010 г.

Превод и редакция на художествен и научен текст

Цел: Студентите-практиканти да се запознаят с дейността на преводача и редактора по пътя на книгата, основни похвати, техники и правила за превод редактиране; стилова редакция на преводен художествен и научен текст.

1. Превод

Разглеждане на извършените преводи от студентите по поставената им практическа задача. Обсъждане на често срещани грешки и възможни варианти.

Лектори: Йордан Костурков, Надя Фурнаджиева

2. Редактиране

Работа върху направените от студентите редакции по предварително поставените практически задачи. Обсъждане на редакторски похвати и видове редакторски корекции на стилово и граматично ниво.

Лектори: Йордан Костурков, Надя Фурнаджиева

Работни срещи на студентите-практиканти, 06.08.2010 г.

Среща с четвърта група студенти по проект „Студенти по пътя на книгата“

Място: Издателство „Летера“ – гр. Пловдив

Дата: 06.08.2010 г.

Издателска програма, издателски политики

Рецензиране

Цел: Студентите-практиканти да се научат как се изготвя издателска програма, подбор на поредици; изготвяне на рецензии, анотации, слогани

1. Издателски политики. Как се прави издателска програма?

–    Пътят на книгата

–        Профил на издателството

–        Структура на издателството

–        Работа на издателството с автори и творчески екипи

–        Маркетинг и реклама на издателство „Летера”

Наставник: Надя Фурнаджиева

2. Рецензиране.

1.      Обсъждане на рецензии, подготвени от студентите на заглавия от издателската программа на „Летера”

2.      Оценка на извършената работа. Насоки и препоръки.

Наставници: Младен Влашки, Надя Фурнаджиева

Работни срещи на студентите-практиканти, 02.08.2010 г.

Среща с пета група студенти по проект „Студенти по пътя на книгата“

Място: Издателство „Летера“ – гр. Пловдив

Дата: 02.08.2010 г.

Превод и редакция на художествен и научен текст

Цел: Студентите-практиканти да се запознаят с дейността на преводача и редактора по пътя на книгата, основни похвати, техники и правила за превод редактиране; стилова редакция на преводен художествен и научен текст.

  1. Превод

Разглеждане на извършените преводи от студентите по поставената им практическа задача. Обсъждане на често срещани грешки и възможни варианти.

Лектори: Йордан Костурков, Надя Фурнаджиева

  1. Редактиране

Работа върху направените от студентите редакции по предварително поставените практически задачи. Обсъждане на редакторски похвати и видове редакторски корекции на стилово и граматично ниво.

Лектори: Йордан Костурков, Надя Фурнаджиева

Работни срещи на студентите-практиканти, 30.07.2010 г.

Среща с пета група студенти по проект „Студенти по пътя на книгата“

Място: Издателство „Летера“ – гр. Пловдив

Дата: 30.07.2010 г.

Коригиране на текст

Дизайн на книга

Цел: Студентите-практиканти да се запознаят с тънкостите и проблемните моменти при коригирането на художествен текст, както и с дейността на дизайнера по пътя на книгата – основните правила за създаване на дизайн на текст и корица.

1. Коригиране на текст

Запознаване с общите положения при коригирането на текст, коректорски знаци и специфични изисквания. Коректорска работа върху текст. Поставяне на практическа задача за коригиране на части от книгата „Портретът” на Пиер Асулин.

Лектор: Красимира Станева

2. Дизайн на книгата

– видове оформления на книжни тела и корици в зависимост от типа на изданието

– техническо изпълнение на оформлението на книжни тела и корици

Лектор: Васил Киров

Работни срещи на студентите-практиканти, 23.07.2010 г.

Среща с четвърта група студенти по проект „Студенти по пътя на книгата“

Място: ПУ „Паисий Хилендарски“ – гр. Пловдив

Дата: 23.07.2010 г.

Икономика на книгата

Ценообразуване

Цел: Студентите-практиканти да се запознаят с финансовата страна на книгоиздаването, ценовите политики и формирането на крайната продажна цена на издателския продукт

1. Икономика на книгата

а) Да акцентира вниманието на участниците върху финансовата страна на книгоиздаването.

б) Да представи видовите ценови политики и правилният избор на такава.

Лектор: Весела Казашка

2. Ценообразуване

– видове разходи преди и след издаване на книгата

– как се стига до крайната цена на книгата

– данъци и отстъпки

– сравнение между ценообразуването в България и в други европейски страни

Лектор: Димитър Димитров

Среща с пета група студенти по проект „Студенти по пътя на книгата“

Място: Издателство „Летера“ – гр. Пловдив

Дата: 23.07.2010 г.

Редакция на художествен и научен текст

Рецензиране на книга и ръкопис

Цел: Студентите-практиканти да се запознаят с дейността на редактора по пътя на книгата, основни похвати, техники и правила за редактиране; стилова редакция на художествен и научен текст. Също така да научат как се изготвят рецензии и анотации на книги и ръкописи.

1. Редактиране

а) Практическа работа с текст

б) Техники на редактиране

в) Видове речници и справочници

г) Основни похвати в редактирането

Лектор: Йордан Костурков

2. Рецензиране

а) Общи практически насоки за изготвяне на вътрешно издателска рецензия

б) Поставяне на практическа задача за изготвяне на вътрешно издателска рецензия, анотация и слоган

Лектор: Младен Влашки

Практически задачи на студентите-практиканти:

1.Редактирайте страници от романа на Хъфзъ Топуз „Ататюрк и Фикрие”, разказ от книгата на Димитър Атанасов „Световъртежи“ и статия на Валентина Ганева-Райчева от албума „Културното разнообразие на България“

Време за изпълнение: 3 х 8 ч.

2. Прочетете по избор едно от четирите предварително определени заглавия и напишете рецензия, като се ръководите от получените на предходното занятие указания

Време за изпълнение: 5 х 8 ч.

Работни срещи на студентите-практиканти, 16.07.2010 г.

Среща с четвърта група студенти по проект „Студенти по пътя на книгата“

Място: Издателство „Летера“ – гр. Пловдив

Дата: 16.07.2010 г.

Коригиране на текст

Дизайн на книга

Цел: Студентите-практиканти да се запознаят с тънкостите и проблемните моменти при коригирането на художествен текст, както и с дейността на дизайнера по пътя на книгата – основните правила за създаване на дизайн на текст и корица.

1. Коригиране на текст

Обсъждане на практическата задача за коригиране на части от книгата „Портретът” на Пиер Асулин. Провеждане на 10-минутен блиц тест върху непознат текст.

Лектор: Красимира Станева

2. Дизайн на книгата

– видове оформления на книжни тела и корици в зависимост от типа на изданието

– техническо изпълнение на оформлението на книжни тела и корици

Лектор: Васил Киров

Среща с пета група студенти по проект „Студенти по пътя на книгата“

Място: ПУ„Паисий Хилендарски“ – гр. Пловдив

Дата: 16.07.2010 г.

Цел: Студентите-практиканти да се запознаят как се изготвят рецензии и анотации на книги и ръкописи

1. Как се изготвят рецензии и анотации на книги и ръкописи

– Общи насоки за изготвяне на вътрешноиздателска рецензия

– Практически указания за изготвяне на вътрешноиздателска рецензия, анотация и слоган

Лектор: Младен Влашки

Практическа задача:

Да се изготвят вътрешноиздателски рецензии, аннотации и слоган на посочени от издателството заглавия.

2. Регистриране и работа в системата moodle.

Обучител: Мария Гуджева

Дни на литературата и книгата “Пловдив чете” (09.06.–13.06.2010 г.)

Дни на литературата и книгата “Пловдив чете”

09.06.–13.06.2010 г.

Практически задачи – четвърта група:

10.06.2010 (четвъртък), 17.00 ч., Балабанова къща

– Участие в премиерата на историческия роман “Ататюрк и Фикрие” от Хъфзъ Топуз. Представя – Младен Влашки

– Представяне на романа “Жена за обесване” от Пънар Кюр. Участници в дискусията – студенти-практиканти от трета група.

11.06.2010 (петък), 18.00 ч., Културен център “Тракарт”

– Участие в мултимедийното представяне на книгата “Кръстопът на култури” с автори проф. Иван Маразов, доц. Татяна Шалганова и доц. Оксана Минаева

Представят – проф. Иван Маразов и доц. Татяна Шалганова

Работни срещи на студентите-практиканти, 07.07.2010 г.

Среща с четвърта група студенти по проект „Студенти по пътя на книгата“

Място: Издателство „Летера“ – гр. Пловдив

Дата: 07.07.2010 г.

Редакция на художествен текст

Рецензиране

Цел: Студентите-практиканти да се запознаят с основни похвати и правила за стилова редакция на художествен текст; изготвяне на рецензии, анотации, слогани

1. Редактиране на текст.

–    Представяне на изпълнената от страна на студентите-практиканти задача за стилова редакция на текст.

–        Семинарно занятие – обсъждане и коригиране на практическата задача.

–        Основни насоки и препоръки. Оценка на свършената работа.

Наставник: Йордан Костурков

2. Рецензиране.

1.      Обсъждане на рецензии, подготвени от студентите на заглавия от издателската програма на

2.      Насоки и препоръки за извършената работа

Наставник: Младен Влашки