Мария Гуджева

This user hasn't shared any biographical information


Posts by Мария Гуджева

Какво ми даде практическият курс по книгоиздаване?

Friday, December 3rd, 2010

Posted in Други | Comments Off on Какво ми даде практическият курс по книгоиздаване?

Електронна книга

Tuesday, October 5th, 2010

Posted in Виртуална редакция, Други | Comments Off on Електронна книга

Тържествено връчване на сертификати

Monday, September 20th, 2010

Posted in Други | Comments Off on Тържествено връчване на сертификати

Европейска нощ на учените – 2010

Monday, September 20th, 2010

Posted in Други | Comments Off on Европейска нощ на учените – 2010

Нина Йорданова – вътрешна рецензия на книгата „Гизихти” от Велин Станев

Friday, September 10th, 2010

Posted in Рецензия, анотация, слоган | Comments Off on Нина Йорданова – вътрешна рецензия на книгата „Гизихти” от Велин Станев

Нина Йорданова – анотация на „Гизихти” от Велин Станев

Friday, September 10th, 2010

Posted in Рецензия, анотация, слоган | Comments Off on Нина Йорданова – анотация на „Гизихти” от Велин Станев

Нина Йорданова – превод

Friday, September 10th, 2010

Posted in Превод, редактиране и коригиране на текст | Comments Off on Нина Йорданова – превод

Василена Субашка – предложение за реклама на нова книга

Thursday, September 9th, 2010

Posted in Виртуална редакция | Comments Off on Василена Субашка – предложение за реклама на нова книга

Наталия Кехайова – маркетингова стратегия „Лятото преди мрака” Дорис Лесинг

Friday, August 27th, 2010

Posted in Виртуална редакция | Comments Off on Наталия Кехайова – маркетингова стратегия „Лятото преди мрака” Дорис Лесинг

Работни срещи на студентите-практиканти, 20.08.2010 г.

Friday, August 20th, 2010

Posted in Работни срещи на студентите-практиканти | Comments Off on Работни срещи на студентите-практиканти, 20.08.2010 г.