Какво ми даде практическият курс по книгоиздаване? – отговори от студенти практиканти участвали в проекта