Archive for June, 2010

Работни срещи на студентите-практиканти, 25.06.2010 г.

Среща с трета група студенти по проект „Студенти по пътя на книгата“

Място: Издателство „Летера“ – гр. Пловдив

Дата: 25.06.2010 г.

Коригиране на текст

Дизайн на книга

Икономика на книгата. Ценообразуване

Цел: Студентите-практиканти да се запознаят с дейността на дизайнера по пътя на книгата, основни правила за създаване на дизайн на текст и корица; финансовата страна на книгоиздаването

1. Коригиране на текст

Обсъждане на практическата задача за коригиране на на части от книгата „Портретът” на Пиер Асулин

Лектор: Красимира Станева

2. Дизайн на книгата

– видове оформления на книжни тела и корици в зависимост от типа на изданието

– техническо изпълнение на оформлението на книжни тела и корици

Лектор: Васил Киров

3. Ценообразуване

1. Да акцентира вниманието на участниците и върху финансовата страна на книгоиздаването.

2. Да представи видовите ценови политики и правилният избор на такава.

Лектор: Весела Казашка

3. Как се стига до крайната цена на книгата:

– видове разходи преди и след издаване на книгата

– данъци и отстъпки

– сравнение между ценообразуването в България и в други европейски страни

Лектор: Димитър Димитров

4. Посещение на печатница „Нова Принт” – Пловдив


Среща с четвърта група студенти по проект „Студенти по пътя на книгата“

Място: Издателство „Летера“ – гр. Пловдив

Дата: 25.06.2010 г.

Цел: Студентите-практиканти да се запознаят как се изготвят рецензии и анотации на книги и ръкописи

1. Как се изготвят рецензии и анотации на книги и ръкописи

– Общи насоки за изготвяне на вътрешноиздателска рецензия

– Практически указания за изготвяне на вътрешноиздателска рецензия, анотация и слоган

Лектор: Младен Влашки

2. Посещение на печатница „Нова Принт” – Пловдив

Практическа задача:

Направете вътрешноиздателска рецензия, анотация и слоган на посочени от издателството книги.


Работни срещи на студентите-практиканти, 23.06.2010 г.

Среща с трета група студенти по проект „Студенти по пътя на книгата“

Място: ПУ „Пайсий Хилендарски“ – гр. Пловдив

Дата: 23.06.2010 г.


ПЪРВА ЧАСТ

Мултимедийно представяне на книгата

Лекция – доц. д-р Живко Иванов

Поставяне на практическа задача за следващата среща: Изготвяне на трейлър към филм или книга

ВТОРА ЧАСТ

Редактиране на текст – основни правила и техники

Практическа работа с текст

Лектор – Йордан Костурков

Работни срещи на студентите-практиканти, 18.06.2010 г.

Работна среща с трета група студенти по проект „Студенти по пътя на книгата“

Място: Издателство „Летера“ – гр. Пловдив

Дата: 18.06.2010 г.

Коригиране на текст

Редакция на художествен текст

Цел: Студентите-практиканти да се запознаят с основни похвати и правила за коригиране; езикова и стилова редакция на художествен текст

1. Коригиране на текст

  • Представяне на изпълнената от студентите-практиканти задача за коригиране на страници от романа на Джон Харви „В бърлогата”.
  • Семинарно занятие – обсъждане и коригиране на практическата задача.
  • Основни насоки и препоръки. Оценка на свършената работа.

Наставник: Красимира Станева

2. Редактиране

–       Основни дейности на редактора

–       Основни похвати в редактирането

–       По-важни речници и справочници, които се ползват при редактиране

–       Практическа работа с текст (съвместно редактиране от студентите и лектора на няколко страници художествен текст)

Наставник: Йордан Костурков

Среща с четвърта група студенти по проект „Студенти по пътя на книгата“

Място: Издателство „Летера“ – гр. Пловдив

Дата: 18.06.2010 г.

Издателска програма, издателски политики, маркетинг и реклама на книгата

Цел: Студентите-стажанти да се научат как се изготвя издателска програма, да се запознаят с различните издателски политики, маркетинг и реклама на книгата.

1. Представяне на издателство „Летера”

–         Профил на издателството

–         Структура на издателството

–         Работа на издателството с автори и творчески екипи

–         Работа на издателството с търговци и рекламни агенции

–         Маркетинг и реклама на издателство „Летера”

Наставници: Димитър Димитров и Деана Миткова

2. Резултати от посещението на Софийския пролетен базар на книгата

(НДК, 24.05.–30.05.2010 г.)

–       Представяне на изготвените от студентите-практиканти презентации и доклади с акцент издателски политики и рекламни стратегии на различни издателски къщи.

–       Дискусия – впечатления от книжния пазар, книги, автори, премиери; съдбата на книгата по време на криза – има ли стойностната книга бъдеще в тази реалност.

–       Изводи и заключения. Оценка на свършената работа.

Наставници: Димитър Димитров и Деана Миткова

Среща с четвърта група студенти по проект „Студенти по пътя на книгата“

Място: Издателство „Летера“ – гр. Пловдив

Дата: 18.06.2010 г.

Издателска програма, издателски политики, маркетинг и реклама на книгата

Цел: Студентите-стажанти да се научат как се изготвя издателска програма, да се запознаят с различните издателски политики, маркетинг и реклама на книгата.

1. Представяне на издателство „Летера”

Профил на издателството

Структура на издателството

Работа на издателството с автори и творчески екипи

Работа на издателството с търговци и рекламни агенции

Маркетинг и реклама на издателство „Летера”

Наставн

Среща с четвърта група студенти по проект „Студенти по пътя на книгата“

Място: Издателство „Летера“ – гр. Пловдив

Дата: 18.06.2010 г.

Издателска програма, издателски политики, маркетинг и реклама на книгата

Цел: Студентите-стажанти да се научат как се изготвя издателска програма, да се запознаят с различните издателски политики, маркетинг и реклама на книгата.

1. Представяне на издателство „Летера”

–         Профил на издателството

–         Структура на издателството

–         Работа на издателството с автори и творчески екипи

–         Работа на издателството с търговци и рекламни агенции

–         Маркетинг и реклама на издателство „Летера”

Наставници: Димитър Димитров и Деана Миткова

2. Резултати от посещението на Софийския пролетен базар на книгата

(НДК, 24.05.–30.05.2010 г.)

–       Представяне на изготвените от студентите-практиканти презентации и доклади с акцент издателски политики и рекламни стратегии на различни издателски къщи.

–       Дискусия – впечатления от книжния пазар, книги, автори, премиери; съдбата на книгата по време на криза – има ли стойностната книга бъдеще в тази реалност.

–       Изводи и заключения. Оценка на свършената работа.

Наставници: Димитър Димитров и Деана Миткова

ици: Димитър Димитров и Деана Миткова

2. Резултати от посещението на Софийския пролетен базар на книгата

(НДК, 24.05.–30.05.2010 г.)

Представяне на изготвените от студентите-практиканти презентации и доклади с акцент издателски политики и рекламни стратегии на различни издателски къщи.

Дискусия – впечатления от книжния пазар, книги, автори, премиери; съдбата на книгата по време на криза – има ли стойностната книга бъдеще в тази реалност.

Изводи и заключения. Оценка на свършената работа.

Наставници: Димитър Димитров и Деана Миткова

Василена Субашка – доклад за панаир на книгата

Василена Субашка  – доклад на тема: “Литература от български автори”

РЕЗЮМЕ от работна среща проведена на 17.06.2010 г. в издателство „Летера“

На 07.06.2010 г. се проведе работна среща на екип от обучители и практиканти от трета група.

На срещата присъстваха – Йордан Костурков – от страна на Пловдивския университет “Паисий Хилендарски” и Надя Фурнаджиева и Цветелина Димитрова – от страна на Издателство “Летера”.

На студентите-практиканти им беше зададена самостоятелната задача за езикова и стилова редакция на части от книгата „В бърлогата” на Джон Харви. Целта на работната среща беше да се представят за обсъждане редактираните от тях страници.

След като екипът се запозна подробно с индивидуално поставените задачи, установи, че студентите-практиканти са подходили доста отговорно, като са се опитали да спазват оказаните им инструкции, основните техники и похвати при редактиране на преводен текст.

В общ диалог студентите споделиха някои затруднения, с които са се сблъскали при работата си с текста, напр.:

–   преводачът използва свои любими думи, които многократно се появяват в текста и така той губи своята изразителност и богатство;

–   сложен синтаксис, който много често в българския текст се е наложил в следствие следваната структура от съответния чужд език, в случая турски език и др.

Бяха анализирани допуснатите пропуски и типичните грешки в обща дискусия и поотделно с всеки студент.

В края на срещата на всеки студент бяха дадени конкретни указания за коригиране на извършената работа.

Мария Янакиева – доклад на редактора

До Издателство “Летера”

Доклад на редактора на превода на текста на Джон Харви

Преводачът се е справил с превода.На места са допуснати грешки.Има неправилно транскрибирани имена,които са в несъответсвие с нормите на езика.Например МакКизак. Преводачът се е справил сравнително добре с правилата на правописа и пунктуациата. Една от грешките е форматирането на новоредията и с поставянето на кавички. Езиковите проблеми са в следствие на това, че на места е достигнат буквализъм. Има и леки неточности при предаването на времената от единия на другия  език. Правилата на българския синтаксис са спазени. Пропуски има на морфологично ниво. Тези неточности могат лесно да бъдат отстранени, което е отразено в ръкописа. Очаквам преводачът да приеме поправките или като алтернативен вариант да предложи друга възможност. Имам готовност да се срешна с преводача, за да обсъдим неточностите.
В настоящия си вид преводът на този роман може да се издаде. По мое мнение романът би представлявал голям интерес за привържениците на криминалната литература.
12.06.2010                                                                                          Редактор:
Пловдив                                                                                                         M.Янакиева

Александър Христов – превод

„В бърлогата”
Джон Харви
Превод на първа глава

Разбито стъкло

Зад заглавието се вижда как колата се изпълва с вода. На потрошеното предно стъкло се появява женско лице с особена, почти ликуваща усмивка.

Следващият надпис се появява върху този образ…

С участието на
Стела Ленард

…точно преди една вълна да залее колата, потапяйки я обратно в морето.

Уил Грейсън се бе събудил малко след пет, а светлината отвън се процеждаше през завесите като развалено мляко. Преди час, може би повече, Джейк се бе разплакал по средата на един сън и въпреки че Лорейн се размърда до него, Уил беше този, който дръпна завивките и, необут, отиде в съседната стая. Пижамата на четиригодишното бе просмукана от пот и кожата му бе гладка на допир. Уил го държеше близо до себе си и усещаше киселия му дъх. Сън с вълци. Уил си помисли, че сигурно е заради някой анимационен филм с вълци, опитни, дебнещи незабелязано измежду високи, сребристи дървета.

– Няма нищо – прошепна Уил, – всичко е наред. Те не са истински.

Очите на момчето за миг се съсредоточиха върху лицето му, за да възприемат казаното, а Уил целуна влажното му чело и го спусна обратно надолу.

– Още е рано. Заспивай.

Той остана там, докато момчето не промени дишането си.

Настанил се удобно до топлия гръб на Лорейн, той заспа почти мигновено, но само за да го събуди бебето, започнало да плаче. Лорейн, още сънена, вдигна дъщеря си от кошарката и я сложи на тяхното легло, като развързваше нощничката и.

– Аз слизам. – каза Уил. – Ще направя чай.

5:09

Дърпайки пердетата Уил не видя вълк, а размазания силует на лисица, с вдигната опашка и вирната глава, придвижваща се старателно към откритото поле в края на градината.

Докато Уил да се изкъпе, обръсне и да направи пресен чай и препечени филийки, Лорейн бе слязла. Тя носеше пуловер и дънки и косата и бе захваната небрежно.

– Тя заспа.

– А Джейк?

– Все още спи.

Уил наля чай.

– Видях лисица. – каза той.

– Същата като предния път?

– Мисля, че да. Трудно е да се каже.

Лорейн разсеяно кимна.

– Говорих с Пени Травис от селото. Знаеш ли, тя е бавачка. Споменавала съм я и преди.

Уил я погледна и остави ножа настрана.

– Каза, че може да излезе в почивка по-късно тази година, за да се грижи за Сузи. Веднага щом Джейк започне училище.

– Вече го обсъдихме. – каза Уил.

– Знам. Но все пак мисля, че…

– Нали се разбрахме?

– Ти така реши.

Уил въздъхна.

– Просто мисля, че трябва да останеш с нея още малко.

– Колко още?

– Повече, отколкото с Джейк.

– Нищо му няма на Джейк. Сам каза, че яслата му се отрази добре.

– Не е това идеята.

– Каква е тя тогава?

– Не мисля, че Сузи трябва да е с някого другиго, рано е. Не ми изглежда правилно.

– Добре. Тогава ти остани с нея.

– И как да го направя?

– Вземи си отпуск.

– Не мога.

– Тогава си намери друга работа.

– Не бъди глупава.

– Глупава ли?

– Да.

– Добре тогава. Глупава съм.

Лорейн тръшна вратата зад себе си и закрачи тежко по стълбите. Уил изля остатъка от чая в мивката. Няколо минути по-късно беше в колата си и караше на юг. Радиото му бе усилено, но не знаеше какво слуша и защо. Когато Лорейн забременя с Джейк, решиха да се преместят в провинцията – в по-голяма къща, с повече зеленина, в по-добра обстановка за отглеждане на деца. Това удължаваше ежедневното пътуване на Уил, по-точно правеше го 40 минути когато трафика бе на негова страна, а често и повече. Отначало не му се нравеше, но си струваше усилието.

——————————————————————————————————————————————————————-

Gone to Ground

John Harvey

SHATTERED GLASS

Behind the title, we see that the water is rising inside the car. A woman’s face moves close to the shattered windscreen, a strange smile, almost of triumph on her face.

The second credit is superimposed over this image…

STARRING

STELLA LEONARD

…before a wave splashes across the front of the car and it disappears back into the sea.

1

Will Grayson had been awake since a little after five, the light leaking through the curtains like spoiled milk. An hour earlier, maybe more, Jake had cried out from the middle of a dream, and although Lorraine had stirred beside him, it had been Will who had pushed back the covers and barefooted into the adjoining room. The four-year-old’s pyjama top was soaked through with sweat, his skin slick to the touch, breath sour on Will’s face as he held him close. A dream about wolves. Some animated film was to blame, Will thought, wolves, slinky and grey, sliding down between tall silvered trees.

‘It’s all right,’ Will had murmured. ‘It’s okay. They’re not real.’

For a moment, the boy’s eyes had seemed to focus on Will’s face, taking in the words, and Will had kissed his damp forehead and lowered him back down.

‘It’s early. Go back to sleep.’

He stood there, watching, until he heard the boy’s breathing change.

Nestled against the warmth of Lorraine’s back, he fell asleep again almost immediately, only to be woken when the baby began to cry and Lorraine, half-blindly, lifted her from the cot and into their bed, fingers unfastening the nightgown at her breast.

‘I’ll go down,’ Will said. ‘Make some tea.’

5:09

Easing back the curtains, he saw not a wolf but the blurred outline of a fox, tail up, head high, making its dainty way along the edge of open field beyond the garden end.

By the time Will had showered and shaved, made a fresh pot of tea and some toast, Lorraine, wearing a sweatshirt and jeans, hair pulled loosely back, had come downstairs.

‘She’s gone off again.’

‘And Jake?’

‘Still sleeping.’

Will poured the tea.

‘I saw a fox,’ he said.

‘The same as before?’

‘I think so. It’s difficult to tell.’

Lorraine nodded, absent-mindedly. ‘I was talking to Penny Travis. In the village. You know, she does some childminding. I mentioned her before.’

Will looked at her, set aside the knife.

‘She says she might have a vacancy later in the year; for Susie. Once Jake’s started school proper.’

‘We’ve been through all this,’ Will said.

‘I know. But I still think…’

‘And I thought we’d agreed.’

‘You’d agreed.’

Will sighed. ‘I think you should stay home with her a little longer, that’s all.’

‘How much longer?’

‘Longer than you did with Jake.’

‘There’s nothing wrong with Jake. Nursery’s been good for him, you’ve said so yourself.’

‘That’s not the point.’

‘Well then, what is?’

‘I just don’t think Susie should be with somebody else, not this soon. It doesn’t seem right.’

‘Fine. You stay home with her then.’

‘How’m I supposed to do that?’

‘Take time off from your job.’

‘I can’t.’

‘Then get another job.’

‘Now you’re being stupid.’

‘Am I?’

‘Yes.’

‘Okay then. That’s what I am.’

Lorraine slammed the door behind her, feet heavy on the stairs. Will poured what was left of his tea down the sink. Minutes later he was in his car and driving south, the radio turned up loud, no idea what he was listening to or why. When Lorraine had first become pregnant with Jake they had decided to move out to the country – a larger house, more garden, a nicer environment in which to bring up kids. For Will it meant a longish commute, forty minutes when the traffic was with him, often more, a pain at first, but worth the stress.

Ненко Цъцаров – вътрешно-редакционна рецензия на „Жена за обесване” от Пънар Кюр

Пънар Кюр е турска писателка, родена в Бурса, чието детство преминава в различни анадолски градове. През по-късните периоди на живота си Кюр посещава различни места по света, сред които Англия и САЩ, завършва колеж в Истанбул, а в Сорбоната, Париж, защитава докторат в Катедрата по сравнително литературознание. През 1984 г. тя получава наградата на името на Саит Фаик за сборника с разкази “Неподвижни води”, а в момента е преподавател в университета “Билги” в Истанбул.

Романът й е публикуван за първи път през 1979 г. от издателство „Билги”, след което е бил преиздаван няколко пъти. През 1986 г. става тема на филма на Башар Сабунджу. „Жена за обесване” е една трагична история по действителен случай. Авторът – Пънар Кюр е на двадесет и една годишна възраст, когато за първи път чува историята за обесената жена, която по-късно става тема на романа й. Отнемат и петнадесет години, за да го завърши, а след издаването му е бил забраняван и обвиняван, дори е предизвикал съдебен процес, защото се смятало, че подтиквал читателите към порнография и ги развращавала.

Романът е разказ за това как една нещастна, беззащитна, изпаднала в безизходица жена (Мелек) е изолирана от действителността и е затворена в болния и ужасен свят на един сексуален маниак (собствения и съпруг), как е мачкана, използвана, измъчвана, насилвана, тероризирана и в крайна сметка превърната в безгласно и безропотно създание, в някакъв предмет за неговите извратени забавления, „Жена за обесване” е протест именно срещу всички подобни явления. Това е и разказ за драмата на един младеж (Ялчън), опитал се да освободи жената от нечовешкото положение, в което е поставена, и за трагичния неуспех на тези негови усилия. Още в предисловието авторът ни показва целта на творбата си – „Посещавам на всички, чиято професия е да бъдат унижавани…” ,- това не е историята само на Мелек, а и на всички останали като нея, всички, които са жертви на обществото. Днес този роман е един от най-силните текстове на Кюр.

Романът  е съставен от кратък увод, наподобяващ изрезка от вестник, представящ присъдата по делото за убийството на Хюсрев бей, и три монолога, които представят три гледни точки относно историята.

Първият монолог „Среднощните размисли на съдията” ни показва гледната точка на човек, израснал в мизерия и нищета, човек, чиято единствена цел в живота е била да се издигне, без значение от последствията и това как те ще повлияят на околните. Осланяйки се на собствените си преживявания и разбирания за заобикалящия свят, съдията дори и за миг не допуска, че Мелек може и да е невинна и по този начин той още от самото начало я осъжда. Размислите на съдията предскачат от детството му, през годините му като студент и стигат до случващото се в момента. Ядът на осъждащия от мълчанието на обвиняемата нараства и прелива в ярост – под нейно въздействие той започва да не разграничава женските образи от живота си, в съзнанието му те се размиват и добиват формата ту на Мелек, ту на жена му Нихал, която го мрази, ту на майка му, неуспяла да му осигури необходимото. Към това оеднаквяване прибавя и спомените си за майката на приятеля си от детството, когото е мразил, защото е имал повече, към сестрите му и накрая се връща отново на обвиняемата. Сред тези размисли изплуват и спомени за свои престъпления и лъжи, от които не се срамува. Неговата единствена мотивация в живота е била да се издигне от нищетата и мизерията, без значение как ще бъде постигнато това. Съдията се явява като един противоположен образ на Мелек. Въпреки че и двамата са отрасли в мизерия, единият завършва Факултета по право, а другият свършва на бесилото. Може би, нещата се развиват толкова различно за двамата само заради пола. Видяхме как бащата на Ерджан навиква жена си, понеже той е този, който навиква жена си. Именно чрез образа на съдията ние добиваме представа как обществото гледа на жените.

Съдията, един човек, който трябва да бъде безпристрастен към делото, осъжда Мелек още щом я поглежда за първи път, а съжалява „съучастникът” й – Ялчън.

Вторият монолог „Посетителите в килията на Мелек“ е на главната героиня. В него липсва почти каквато и да било пунктуация, както и главни букви. Това подсказва не само за простотата на героинята, но и за начинът, по който се движи мисълта на героинята – бърза, без никакви паузи. Това се дължи на факта, че Мелек само мълчи. Липсата на отдушник за мислите й ги кара направо да преливат от една в друга. Мелек е проста селянка, отгледана от майка си и пастрок в пълна мизерия, изпратена да слугува, а после принудена да се превърне в кукла на извратения си мъж и на обществото. Докато търси кратко бягство от мъчителната и реалност, Мелек се среща със своя спасител. Мелек недоумява защо как той ще й помогне, с какво той е различен след като, в крайна сметка, и той постъпва с нея като всички останали.

„Записките на Ялчън” – третият монолог в романа – ни запознава с идеализираните възгледи за света на един седемнадесет годишен младеж. Тук липсва техниката от предните два монолога, известен като „поток на съзнанието”, а по-скоро мислите му са представени под формата на самопризнания. Този последен монолог е много важен, защото именно той ни разкрива как обществото гледа на ставащото във вилата, неговото безразличие. Тази част ни показва мотивите за убийството, доразвива образите на Хюсрев бей, на самия Ялчън и на обвиняващата прислужница Емсал.

Макар Ялчън да е причината за смъртната присъда на Мелек, той все пак я избавя. Избавя я от Хюсрев бей, избавя я от претърпятното унижение.

И макар и да има някои шокиращи сцени, за които самият автор признава, целта на романа е точно да шокира читателите, да им отвори очите към заобикалящият ги свят, да покаже една трагедия, към която всички са появявали безразличие, докато жертвата не станала Хюсрев бей. Как преди убийството раболепната Мелек е осъждана, първо от прислужницата Емсал, а после от съдията.

Романът е предназначен за по-масовата аудитория, точно това е и целта на писателката – масите да си бъдат шокирани от случващото се и да си отворят очите. „Жена за обесване” е роман подходящ за българския читател. Въпреки, че романът е написан през 1979 г., а самата случка в него през средата на 60-те години на ХХ век, темата е актуална и днес, и то дори в нашата родина. Много добра представа е добита за героите, за главните – мислите им, а за второстепенните – чрез главните. Пънар Кюр е описала романа си от три перспективи, три призми на разбиранията, по този начин тя кара читателя да добие по-добра представа за това как се възприема случката.

„Жена за боесване” е роман за обществото, или по-скоро за жертвите на това общество и безразличието му към тях. За това как слабите стават жертва на силните. Най-голямото оръжие на романа е прямотата му. Шокиращата прямота, която разтърсва читателите си, която ги кара към промяната.

Наталия Кехайова и Милена Видралска – доклад за Пролетен базар на книгата

Доклад за Пролетен базар на книгата – НДК, София (24.05.–30.05.2010)

ТЕМА: ЛЕЧЕБНА И ЗДРАВНА ЛИТЕРАТУРА

Работни срещи на студентите-практиканти, 04.06.2010 г.

Среща с трета група студенти по проект „Студенти по пътя на книгата“

Място: Издателство „Летера“ – гр. Пловдив

Дата: 04.06.2010 г.

Издателска програма, издателски политики, маркетинг и реклама на книгата

Цел: Студентите-стажанти да се научат как се изготвя издателска програма, да се запознаят с различните издателски политики, маркетинг и реклама на книгата.

1. Резултати от посещението на Софийския пролетен базар на книгата

(НДК, 24.05.–30.05.2010 г.)

–       Представяне на изготвените от студентите-практиканти презентации и доклади с акцент издателски политики и рекламни стратегии на различни издателски къщи.

–       Дискусия – впечатления от книжния пазар, книги, автори, премиери; съдбата на книгата по време на криза – има ли стойностната книга бъдеще в тази реалност.

–       Изводи и заключения. Оценка на свършената работа.

Координатор на проекта: Надя Фурнаджиева

Наставници: Димитър Димитров и Деана Миткова

2. Превод и редактиране на текст.

–    Представяне на изпълнената от страна на студентите-практиканти задача за превод и редакция на части от романа на Джон Харви „В бърлогата”, .

–       Семинарно занятие – обсъждане и коригиране на практическата задача.

–       Основни насоки и препоръки. Оценка на свършената работа.

Координатор на проекта: Надя Фурнаджиева

Наставници: Йордан Костурков и Цветелина Димитрова