Студенти по пътя на книгата –

практически курс по книгоиздаване

ЕДНО ПЪТЕШЕСТВИЕ В ЦАРСТВОТО НА КНИГИТЕ

По пътя на създаване на книгата се провокира интересът на студентите към издателската, преводаческата и редакторската работа като области за пряка реализация на специалисти с филологическо образование. Участниците придобиват:

  • практически умения за създаване на издателски план и творческо-редакционна подготовка на книгата;
  • познания за технологиите на изработка на книгата в реална работна среда;
  • умения за собствени маркетингови проучвания в книготърговската мрежа;
  • способности за изготвяне на анотации и рекламни текстове

Практическият курс приключва с издаване на книга от самите студенти.