Конкурс за най-добра дипломна работа по метрология

Уважаеми колеги,

Съюзът на Метролозите в България подготвя провеждането на ежегодния конкурс:
„Най-добра дипломна работа в областта на метрологията“
Правилникът за конкурса е обявен на сайта на Съюза на Метролозите в България:
http://www.smb-bg.org/prize/

Пълният текст на документите е достъпен на:
http://www.smb-bg.org/prize/prize.pdf

Предложенията може да обхващат защитени през 2023 г. дипломни работи (пролетна, лятна и есенна сесии) както за бакалаври, така и за магистри.

Срокът за подаване на предложенията е до края на м. октомври 2023 г.

Моля, изпращайте попълнените предложения на e-mail: office@smb-bg.org, и копие на: gm@tu-sofia.bg.

За контакти: тел. 02 9893946 – Съюз на Метролозите в България.