Национален конкурс „Изявен млад учен в областта на органичната химия“

Химикотехнологичният и металургичен университет и Съюзът на химиците в България
обявяват
ежегоден национален конкурс на името на акад. Иван Юхновски
„Изявен млад учен в областта на органичната химия“
за 2023 г.

НАГРАДА
Наградата се дава на млад български учен, на възраст до 35 г., за изследвания в областта на органичната химия. Наградата е индивидуална и се присъжда само на един участник в конкурса. Състои се от грамота и парична сума от 1500 лева.

Повече информация за конкурса може да видите тук.