Конкурс „Най-добра дипломна работа по химия“

Съюзът на химиците в България
организира
национален конкурс
за наградата “АКВАХИМ-2022”
за “Най-добра дипломна работа по химия” за 2021 година.
В конкурса могат да участват студенти завършили през 2021 година, придобили ОКС „бакалавър“ или „магистър“ от СУ “Св. Климент Охридски”, ПУ “Паисий Хилендарски”, ШУ “Епископ Константин Преславски”, ЮЗУ “Неофит Рилски” Благоевград, ХТМУ София, Университета “Асен Златаров” Бургас, включително и всички други университети с изучаване на предмета – химия.
Наградата е парична в размер на 1000 лева за бакалавър и 2000 лева за магистър.
Краен срок за представяне на предложенията: 16 май 2022 год.
Срокът е удължен до 31 май 2022 г.

Повече информация вижте тук.