Откриване на учебната 2021/2022 година!

Откриването на учебната година за редовните студенти от първи курс на Химическия факултет
и връчването на студентските книжки
ще се проведе на 27. 09. 2021 год. (понеделник) във 2 аудитория (Химическата сграда), както следва:
– от 9:00 часа  – специалност „Химия“, „Химичен анализ и контрол на качеството“,
„Химия с маркетинг“ и „Химия и английски език“,
– от 10:00 часа – специалност „Медицинска химия“

Учебните занятия ще продължат по график.