Работа за химик, доставки на суровини

Булминт персонал е компания, специализирана в сферата на човешките ресурси и услугите по подбор и администриране на персонал.
Булминт персонал е част от холдинга на Булминт уан, един от най-бързо развиващите се доставчици на продукти за монетосеченето и лидер в производството на инвестиционни продукти и колекционерски изделия.

За наш партньор, производствена компания, в момента търсим:

Химик, доставки на суровини

Основни отговорности:

 • Разработва и прилага ефективни методи и стратегии за доставка на необходимите суровини;
 • Участва в организиране и провеждане на политиката на компанията в областта на доставките на суровини;
 • Организира цялостния процес на закупуване и доставка на суровини;
 • Контактува с настоящите доставчици и следи за спазването на договорените условия;
 • Проучва пазара и търси нови доставчици, с цел постигане на по-добри условия;
 • Участва  в договарянето на условия при годишните преговори с доставчици, както и при изготвяне на договори и анекси;
 • Планира и отчита финансови средства;
 • Отговаря за дейностите, свързани с рекламации при отчетено несъответствие;
 • Изготвя справки, свързани с процеса на заявяване, съдържащи, но неограничаващи се до суровини, цени и доставчици.

Компанията предлага:

 • Работа в утвърдена и стабилна компания;
 • Трудов договор и пълни осигуровки;
 • Отлично възнаграждение;
 • Осигурен транспорт до работното място;
 • Коректно отношение и спазване на договорените условия;
 • Обучения, свързани с повишаване на професионалната квалификация.

Изисквания за заемане на длъжността:

 • Висше химическо образование;
 • Опит в договарянето и закупуването на суровини;
 • Отлично владеене на английски език (писмено и говоримо);
 • Развити комуникативни умения и възможност за водене на преговори;
 • Много добра компютърна грамотност, опит с ERP система ще се счита за предимство;
 • Активен шофьор, с готовност за пътувания при необходимост;

Първоначалният подбор ще се извърши по документи. Ще се свържем само с одобрените кандидати. Гарантираме пълна конфиденциалност на Вашата кандидатура. Предоставените данни са лични по смисъла на ЗЗЛД и подлежат на специален режим на защита.

За повече информация: г-жа Десислава Тумбалева, тел. 0888 017 780