Защита на дисертационен труд за ОНС „доктор“ на Ванина Колчева