За дипломираните студенти

By , май 20, 2020 1:34 pm

На вниманието на дипломираните студенти!

Във връзка с настъпилата извънредна ситуация и невъзможността за организиране на масови мероприятия е обявен график за получаване на дипломи от завършилите студенти през 2019 година.

Студентите от Химическия факултет ще имат възможност за получат дипломите си на 6.07. и 7.07. от 10:00 до 15:00 часа в 225 стая. При невъзможност за получаване на тези дати може да се свържете с инспектор Невена Тиролска и да уговорите друго време.

Допълнително ще бъде обявена дата за официално тържество!


Уважаеми абсолвенти,

Във връзка с указанията за отмяна на масови мероприятия, заповед на Министъра на здравеопазването и препоръка на Министъра на образованието и науката, с цел ограничаване разпространението на остри распираторни заболявания

СЕ ОТМЕНЯ

обявеното на 14 март 2020 год. тържество за връчване на дипломите на абсолвентите от Випуск 2019 год. на Химическия факултет, съгласно заповед на Декана на Химическия факултет.


Тържеството по връчването на дипломите
на завършващите БАКАЛАВРИ и МАГИСТРИ в Химическия факултет
ще се проведе на 14 март 2020 година
в Спортната зала на Университета
на бул. България 236 от 10:30 часа.

Всички завършващи трябва да се явят предварително (от 20 януари до 28 февруари) в учебен отдел за подпис върху дипломата и да носят – снимка с размери 3,5 х 4,5 см (матирана) и бележка от библиотеката, че не дължат книги.

На 14 март 2020 год. от 9:30 до 10:30 часа в Спортната зала завършващите трябва да си вземат тоги за церемонията.

Comments are closed

Panorama Theme by Themocracy