Открити лекции по Хроматография и масспектрометрия

By , ноември 19, 2018 11:14 am

Уважаеми колеги,

на 1 декември 2018 год. (събота) във 2 компютърна зала ще се проведат открити лекции по Хроматография и масспектрометрия от представители на фирма АСМ2, като част от дисциплината „Комбинирани хроматографски техники“ от магистърска програма „Спектрохимичен анализ“

Програма на лекциите:

Comments are closed

Panorama Theme by Themocracy