Квалификационен курс за учители по химия

By , април 2, 2018 3:15 pm

Химическият факултет на ПУ „П. Хилендарски“
организира
безплатен квалификационен курс
за учители по химия и опазване на околната среда (ХООС),
който ще се проведе от 3.04. до 05.04.2018 г.
на тема
Развитие на ключови компетентности чрез обучението по ХООС“.

В курса могат да участват следните учители.

Програма на обучението.


 

Comments are closed

Panorama Theme by Themocracy