Работа за химик във Варна

By , февруари 20, 2018 10:27 am

Медицински университет – Варна търси да назначи на постоянен трудов договор химик, бакалавър, може и без опит, за работа с течен хроматограф с мас-детектор.
Начална заплата: 800-900 лева.

За контакти: проф. Галунска, катедра Биохимия, молекулна медицина и нутригеномика,
МУ  Варна, е-майл – bistra.galunska@gmail.com.

Comments are closed

Panorama Theme by Themocracy