21 май 2014 – семинар и тържествено връчване на Доктор хонорис кауза

Уважаеми колеги,

Фирма АСМ2, Thermo Fisher Scientific и Химическия факултет на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ имат удоволствието да ви поканят на семинар с международно участие на тема

„СЪВРЕМЕННИ МЕТОДИ ЗА АНАЛИЗ И
КОНТРОЛ НА ХРАНИ И ОКОЛНА СРЕДА“

Семинарът ще се проведе на 21 май 2014 година (сряда) в 5 аудитория на Ректората. Програмата може да изтеглите от тук.
Регистрация за участие в семинара може да направите на следните адреси:
office @ acm2.com
или
kmetov @ uni-plovdiv.net,
не по-късно от 19 май 2014 год.
Препоръчителни размери на постерите 80 х 80 см.

––––––––––––––––––

 chl_cor_prof_dimiter_tsalev_photo  От 16:00 часа в 6 аудитория
ще се проведе тържествен Академичен съвет
за връчване на почетното звание „Доктор хонорис кауза“
на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“
на
чл. кор. проф. дхн Димитър Любомиров Цалев

 

Поканени са студенти, преподаватели и гости!