Стипендии на фондация Еврика

За девета поредна година фондация „ЕВРИКА“ предлага именни стипендии в размер на 2000 лева годишно в 10 области:

  1. Компютърни науки на името на Джон Атанасов;
  2. Математика на името на акад. Никола Обрешков;
  3. Физика на името на акад. Георги Наджаков;
  4. Химия и химични технологии на името на акад. Ростислав Каишев;
  5. Медицина и биология на името на акад. Методи Попов;
  6. Аграрни науки, вкл. Ветеринарни науки и горско стопанство на името на акад. Дончо Костов;
  7. Инженерни науки в областта на електрониката, автоматизацията и електротехниката на името на акад. Димитър Мишев;
  8. Инженерни науки в областта на машиностроителните технологии на името на акад. Ангел Балевски;
  9. Строителство и архитектура на името на Кольо Фичето;
  10. Икономика на името на акад. Евгени Матеев.

Право да кандидатстват имат български студенти в български университети, завършили най-малко втори курс от обучението си с успех по учебни години, не по-малък от мн. добър (5,00) и записани за редовно обучение за учебната 2011/2012 година.

Подаване на документи – от 01.09.2011 г. до 15.10.2011 г.

Пълната информация може да изтеглите от тук.