Европейски стипендии и награди – летен семестър

На 22 март 2010 г. Министерството на образованието, младежта и науката открива кампанията по кандидатстване за стипендии и награди за летния семестър на учебната 2009/2010 година по проект „Студентски стипендии и награди“. За изпълнението на проекта продължава да работи специалната страница за кандидатстване он-лайн с адрес: http://eurostipendii.mon.bg
Студентите от Химическия факултет, които подават документи за европейски награди, следва да попълнят удостоверение (по образец), с помощта на преподавателя, при когото извършват научноизследователска дейност и да представят 3 екземпляра в деканата.