Посещение на експертна група от Националната агенция за оценяване и акредитация

comments Коментарите са изключени за Посещение на експертна група от Националната агенция за оценяване и акредитация
By , февруари 25, 2019 1:12 pm

Уважаеми колеги,

от 25 февруари до 1 март 2019 година в Пловдивски университет е на посещение експертна група за институционална акредитация.

В програмата за посещението на групата са насрочени следните срещи:

На 26 февруари 2019 год. от 17:30 до 18:30 часа
в 6 аудитория на Ректората
ще се проведе
среща на експертната група с
представители на Студентския съвет, студенти (от различни специалности и курсове в ОКС „бакалавър”, ОКС „магистър”) и докторанти .

—————————————

На 27 февруари 2019 год. от 13:30 до 15:30 часа
в 113 кабинет на Ректората
експертната група е обявила свободен прием.

—————————————

На 27 февруари 2019 год. от 17:30 до 18:30 часа
в 6 аудитория на Ректората
ще се проведе
среща на експертната груп
а с представители на обществеността и потребители на кадри.

Публична защита на дисертационен труд за ОНС “доктор” на Павел Янев

comments Коментарите са изключени за Публична защита на дисертационен труд за ОНС “доктор” на Павел Янев
By , февруари 19, 2019 9:51 am

Panorama Theme by Themocracy