Скръбна вест

comments Коментарите са изключени за Скръбна вест
By , август 18, 2018 8:03 pm

Днес, на 18. 08. 2018 година, на 77 години почина
проф. дхн Георги Николов Андреев
Зам. Ректор на Пловдивския университет, Декан на Химическия факултет, Ръководител на катедра Аналитична химия, преподавател, колега и приятел.

ПОКЛОН ПРЕД СВЕТЛАТА МУ ПАМЕТ!

Panorama Theme by Themocracy