Четвърта научна конференция „Предизвикателства в химията“ 2017

comments Коментарите са изключени за Четвърта научна конференция „Предизвикателства в химията“ 2017
By , ноември 7, 2017 11:28 am

Общо събрание на факултета

comments Коментарите са изключени за Общо събрание на факултета
By , ноември 6, 2017 10:42 am

Уважаеми колеги,

на 7 ноември 2017 г. от 14:00 часа в 11 аудитория ще се проведе Общо събрание на факултета, което ще протече при следния дневен ред:

  1. Отчет за дейността на Химическия факултет през 2017 година;
  2. Гласуване на оставката на доц. Кметов като декан на Химическия факултет;
  3. Избор на декан на Химическия факултет;
  4. Актуализиране състава на Факултетния съвет;
  5. Разни.

Всички учебни занятия на преподавателите и студентите от Химическия факултет на 7 ноември 2017 година (вторник) от 14:00 до 18:00 часа се отменят. Същите да се вземат в друго време, съгласувано със студентите.

Panorama Theme by Themocracy