9-та Научна конференция, 2011 година

Уважаеми колеги,

Химическият факултет при ПУ „Паисий Хилендарски” има удоволствието да Ви покани да участвате в 9-та научна конференция по Химия с международно участие, която ще се проведе на 14-16 октомври 2011 г. в гр. Пловдив.

Конференцията е посветена на:

50 години
Пловдивски университет
„Паисий Хилендарски“

50 години
обучение по химия в Пловдивски университет
„Паисий Хилендарски“

20 години
Химически факултет при Пловдивски университет
„Паисий Хилендарски“

Международна година на химията ‘2011

Програмата на конференцията ще включва:

  • пленарно заседание с поканени лектори (14. 10. 2011 год.):

Проф. Антонио Каналс – Университет в Аликанте, Испания
Проф. Курт Вармуца – Технически университет, Виена, Австрия
Д-р Марк Молони – Университет в Оксфорд, Обединено кралство
Проф. дхн Цонко Колев – Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“

  • постерна сесия (15. 10. 2011 год.)
  • Участниците в 9сс могат да посетят работен семинар в рамките на проект BioSupport (ЕС 7FP) на тема „Анализ на следови компоненти в храни“ (15-16. 10. 2011 год.)
За повече информация посетете:

Пълна програма на конференцията – pdf формат.

Сборник с резюмета за конференцията – pdf формат.

  • Научен комитет

Проф. дхн Цонко Колев, ПУ
Проф. дхн Георги Василев, ПУ
Проф. д-р Антонио Каналс, Университет Аликанте, Испания
Проф. дхн Божидар Чорбанов, БАН-ИОХЦФ
Доц. д-р Илиян Иванов, ПУ
Доц. д-р Веселин Кметов, ПУ
Доц. д-р Стоянка Христоскова, ПУ
Доц. д-р Магдален Златанов, ПУ
Доц. д-р Атанас Димитров, ПУ
Доц. д-р Йорданка Димова, ПУ

  • Организационен комитет

Доц. д-р Мария Стоянова – председател
Доц. д-р Кирил Гавазов
Доц. д-р Гинка Антова
Гл. ас. д-р Кирил Симитчиев
Гл. ас. д-р Стоянка Николова
Ирина Кожухарова – технически секретар

  • Тематични направления

Нови материали, методи и технологии
Приложна аналитична химия
Спектроскопия
Органичен синтез
Катализа
Електрохимия
Хранителна химия
Изчислителна химия
Химия и образование

  • Работни езици

български
английски

  • Важни срокове

20. 06. 2011 г. – изпращане на заявка за участие (по образец)
25. 06. 2011 г. – потвърждение от Организационния комитет за приемане на заявените участия
25. 07. 2011 г. – представяне на резюме на материала (по инструкции)
01. 09. – 20. 09. 2011 г. – заплащане на регистрационна такса

  • Такса за правоучастие

Пълна регистрация – 90 лева
Студенти и докторанти – 50 лева
Придружаващо лице – 30 лева (без включени материали)
Регистрационната такса покрива: материалите от конференцията (програма, сборник с резюмета, помощни материали), официална вечеря (14.10.) и 2 кафе паузи.
Плащането се извършва по банков път на следната сметка:
ПУ „Паисий Хилендарски” – НПД
9-та НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ХИМИЯ
IBAN: BG03UNCR75273154630600 (BGN)
SWIFT BIC: UNCRBGSF
УниКредит Булбанк – Пловдив,
ул. Цар Асен 24
Основание за плащане: Участие в 9CC
Да се посочи задължително име на вносителя.

  • Публикуване

Участниците в конференцията могат да публикуват пълния текст на своите материали (доклади и постери) в „Научни трудове на Пловдивски университет „Паисий Хилендарски” – Химия”, т. 38, 2011
http://argon.uni-plovdiv.bg/?page_id=321
Инструкции за публикуване в „Научни трудове на Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“
Instructions for manuscript preparation
– Срок за представяне на публикациите – 15 ноември 2011 год.
– на e-mail: 9cc @ uni-plovdiv.bg

Химически факултет,
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”,
ул. Цар Асен 24,
гр. Пловдив, 4000
тел.: 032 261 402, 032 261 462
факс: 032 261 403
е-mail: 9cc @ uni-plovdiv.bg