8-ма Научна конференция

Уважаеми колеги,

Химическият факултет при ПУ „Паисий Хилендарски” има удоволствието да Ви покани да участвате в 8-та научна конференция по Химия с международно участие, която ще се проведе на 18-19 юни 2010 г. в гр. Копривщица.

 

 

 

Снимките са от www.resortbg.com

Научната тематика на конференцията обхваща всички аспекти на химията, в т. ч. фундаментални и приложни изследвания, метрология, компютърна химия, методика на обучението по химия и др.

  • Научен комитет

Проф. дхн Георги Андреев, ПУ
Проф. д-р Хилми Ибар – Тракийски университет, Одрин
Проф. дхн Божидар Чорбанов, БАН-ИОХЦФ
Проф. дхн Цонко Колев, ПУ
Проф. дхн Георги Василев, ПУ
Доц. д-р Веселин Кметов, ПУ
Доц. д-р Стоянка Христоскова, ПУ
Доц. д-р Магдален Златанов, ПУ
Доц. д-р Йорданка Димова, ПУ

  • Организационен комитет

Доц. д-р Мария Стоянова – председател
Доц. д-р Стела Статкова-Абегхе
Доц. д-р Кирил Гавазов
Доц. д-р Гинка Антова
Гл. ас. д-р Кирил Симитчиев

  • Форми на участие

Доклад
Постер
Придружаващо лице

  • Работни езици

български
английски

  • Важни срокове

15. 03. 2010 г. – изпращане на заявка за участие (по образец)
30. 03. 2010 г. – потвърждение от Организационния комитет за приемане на заявените доклади и постери
30. 04. 2010 г. – представяне на резюме на материала (по образец)
01. 06. 2010 г. – заплащане на регистрационната такса

  • Такса за правоучастие

Пълна регистрация – 80 лева
Студенти и докторанти – 25 лева (без включена вечеря)
Придружаващо лице – 25 лева (без включени материали)
В таксата НЕ е включена нощувката!
Таксата за пълна регистрация включва: материалите на конференцията (програма, сборник с резюмета, помощни материали), официална вечеря, кафе пауза.
Таксата за правоучастие трябва да бъде платена по банков път до 01. 06. 2010 год.:
ПУ „Паисий Хилендарски”
8-ма НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ХИМИЯ
IBAN: BG33 UNCR 7527 3354 632032 (BGN)
SWIFT BIC: UNCRBGSF – ПУ
УниКредит Булбанк – Пловдив,
ул. Цар Асен 24
Основание за плащане: Участие в 8CC
Да се посочи задължително име на вносителя.

  • Публикуване

Участниците в конференцията могат да публикуват пълния текст на своите материали (доклади и постери) в „Научни трудове на Пловдивски университет „Паисий Хилендарски” – Химия”, т. 37, 2010
http://argon.uni-plovdiv.bg/?page_id=321
Инструкции за публикуване в „Научни трудове на Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“
– Срок за представяне на публикациите – 25 юли 2010 год.
– на e-mail: 8cc @ uni-plovdiv.bg

Химически факултет,
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”,
ул. Цар Асен 24,
гр. Пловдив, 4000
тел.: 032/261 462
факс: 032/261 403
е-mail: 8cc @ uni-plovdiv.bg

7-ма научна конференция, 2008 год.
6-та научна конференция, 2007 год.