7-ма Научна конференция

Уважаеми колеги,

Химическият факултет при ПУ „Паисий Хилендарски” има удоволствието да Ви покани да участвате в 7-та научна конференция по Химия с международно участие, която ще се проведе на 10-11 октомври 2008 г. в Туристически комплекс „Св. Св. Кирик и Юлита”, разположен в красива планинска местност на 20 км от гр. Пловдив.

Научната тематика на конференцията обхваща всички аспекти на химията – фундаментални и приложни изследвания, метрология, компютърна химия, методика на обучението по химия и др.

  • Научен комитет

Проф. д.х.н. Г. Андреев, ПУ
Проф. д-р Хилми Ибар – Тракийски университет, Одрин
Проф. д.х.н. Д. Цалев, СУ
Проф. д.х.н. Б. Чорбанов, БАН-ИОХ
Доц. д-р Илиян Иванов, ПУ
Доц. д-р Веселин Кметов, ПУ
Доц. д-р Стоянка Христоскова, ПУ
Доц. д-р Атанас Димитров, ПУ
Доц. д-р Елена Хорозова, ПУ
Доц. д-р Магдален Златанов, ПУ
Доц. д-р Елена Гергова, ПУ
Доц. д-р Огнян Аргиров, ПУ

  • Организационен комитет

Доц. д-р М. Стоянова – председател
Доц. д-р Стела Статкова-Абегхе
Гл. ас. д-р Кирил Гавазов
Гл. ас. д-р Гинка Антова
Хим. Кирил Симитчиев

  • Форми на участие

Доклад
Постер
Придружаващо лице

  • Работни езици

български
английски

  • Важни срокове

15. 05. 2008 г. – изпращане на заявка за участие
15. 06. 2008 г. – потвърждение от Организационния комитет за приемане на заявените доклади и постери
25. 07. 2008 г. – представяне на резюме на материала
01. 10. 2008 г. – заплащане на регистрационната такса

  • Такса за правоучастие

Пълна регистрация – 50 лева
Студенти и докторанти – 15 лева (без включена вечеря)
Придружаващо лице – 25 лева (без включени материали)
В таксата НЕ е включена нощувката!
Таксата за пълна регистрация включва: материалите на конференцията (програма, сборник с резюмета, помощни материали) официална вечеря, кафе пауза и транспорт от ПУ „П. Хилендарски” до туристическия комплекс „Св.Св. Кирик и Юлита” и обратно.
Таксата за правоучастие трябва да бъде платена по банков път до 01. 10. 2008 год.:
ПУ „Паисий Хилендарски” – НПД
7-ма научна конференция по химия
IBAN BG03UNCR75273154630600
SWIFT BIC: UNCRBGSF
УниКредит Булбанк – Пловдив,
ул. Цар Асен 24

  • Публикуване

Участниците в конференцията са свободни да публикуват пълния текст на своите материали (доклади и постери) в „Научни трудове на Пловдивски университет „Паисий Хилендарски” – химия”, т. 36, 2008
http://argon.uni-plovdiv.bg/?page_id=321

Химически факултет,
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”,
ул. Цар Асен 24,
гр. Пловдив, 4000
тел.: 032/261 462
факс: 032/261 403
е-mail: 7cc@uni-plovdiv.bg