Екипът за управление и организация на проекта обявява

ОТКРИТ КОНКУРС

за подбор на 52 студенти участници в проекта,
разделени на пет работни групи.

Конкурсът се провежда в два кръга:

    • Първи кръг –  по документи (попълване на заявление за участие в конкурса – онлайн на сайта на проекта, прикачване на автобиография и мотивационно писмо, анкета).
    • Втори кръг – събеседване с комисията.

Всеки студент отработва 240 часа в реална работна издателска среда, за което получава трудово възнаграждение под формата на стипендия.
Продължителността на проекта е 12 месеца.

Срокове:
Срокът за участие в първия кръг на конкурса за първата група участници е 25.11.2009 г.
Одобрените участници за втория кръг ще бъдат поканени на събеседване чрез съобщение по електронната поща.
За останалите групи приемането на документи е до 16.12.2009 г.

За контакт с екипа за управление и организация на проекта пишете на електронен адрес:

bookproject@uni-plovdiv.bg

Обява за открития конкурс на сайта на Филологическия факултет