plakat_infoВажно!
Участниците във факултативния курс “Увод в редактирането” при доц. д-р Красимира Чакърова са специално поканени на срещата, след което лекцията им ще продължи.