Уважаеми студенти,
Благодарим ви за интереса към обучение в проекта “Студенти по пътя на книгата – практически курс по книгоиздаване”.

1. Документите за кандидатстване включват:
1.1. Заявление за участие в конкурс и анкета.
1.2. Автобиография – прикачен файл към заявлението за участие в конкурса.
1.3. Мотивационно писмо – прикачен файл към заявлението за участие в конкурса.
1.4. Документи, доказващи степен на владеене на езика – академична справка, бележка от КСК, сертификат.

Попълнете заявлението за участие в конкурса: