На 19.05.2010 г. се проведе работна среща на екип от обучители и практиканти от трета група.

На срещата присъстваха Деана Миткова и Димитър Димитров от издателство “Летера”.

На студентите практиканти им беше зададена самостоятелна задача да изготвят маркетингова стратегия и презентация на поредицата Какво? Как? Къде?.

Целта на работната среща беше да се представят за обсъждане създадените от тях материали.

Екипът се запозна подробно с подготвените рекламни материали, като съблюдаваше доколко са използвани основните техники при изпълнението им.

Проведе се семинар в реална работна среда, в която с активното участие на практикантите бе демонстрирано нагледно как и в какви случаи биха могли да се приложат отделните рекламни материали.

В хода на работата бяха дискутирани появили се неточности и до каква степен те биха повлияли негативно на желания резултат.

По време на срещата на всеки студент бяха дадени конкретни указания за коригиране на представения материал.