Среща с пета група студенти по проект „Студенти по пътя на книгата“

Място: Издателство „Летера“ – гр. Пловдив

Дата: 30.07.2010 г.

Коригиране на текст

Дизайн на книга

Цел: Студентите-практиканти да се запознаят с тънкостите и проблемните моменти при коригирането на художествен текст, както и с дейността на дизайнера по пътя на книгата – основните правила за създаване на дизайн на текст и корица.

1. Коригиране на текст

Запознаване с общите положения при коригирането на текст, коректорски знаци и специфични изисквания. Коректорска работа върху текст. Поставяне на практическа задача за коригиране на части от книгата „Портретът” на Пиер Асулин.

Лектор: Красимира Станева

2. Дизайн на книгата

– видове оформления на книжни тела и корици в зависимост от типа на изданието

– техническо изпълнение на оформлението на книжни тела и корици

Лектор: Васил Киров