Среща с четвърта група студенти по проект „Студенти по пътя на книгата“

Място: ПУ „Паисий Хилендарски“ – гр. Пловдив

Дата: 23.07.2010 г.

Икономика на книгата

Ценообразуване

Цел: Студентите-практиканти да се запознаят с финансовата страна на книгоиздаването, ценовите политики и формирането на крайната продажна цена на издателския продукт

1. Икономика на книгата

а) Да акцентира вниманието на участниците върху финансовата страна на книгоиздаването.

б) Да представи видовите ценови политики и правилният избор на такава.

Лектор: Весела Казашка

2. Ценообразуване

– видове разходи преди и след издаване на книгата

– как се стига до крайната цена на книгата

– данъци и отстъпки

– сравнение между ценообразуването в България и в други европейски страни

Лектор: Димитър Димитров

Среща с пета група студенти по проект „Студенти по пътя на книгата“

Място: Издателство „Летера“ – гр. Пловдив

Дата: 23.07.2010 г.

Редакция на художествен и научен текст

Рецензиране на книга и ръкопис

Цел: Студентите-практиканти да се запознаят с дейността на редактора по пътя на книгата, основни похвати, техники и правила за редактиране; стилова редакция на художествен и научен текст. Също така да научат как се изготвят рецензии и анотации на книги и ръкописи.

1. Редактиране

а) Практическа работа с текст

б) Техники на редактиране

в) Видове речници и справочници

г) Основни похвати в редактирането

Лектор: Йордан Костурков

2. Рецензиране

а) Общи практически насоки за изготвяне на вътрешно издателска рецензия

б) Поставяне на практическа задача за изготвяне на вътрешно издателска рецензия, анотация и слоган

Лектор: Младен Влашки

Практически задачи на студентите-практиканти:

1.Редактирайте страници от романа на Хъфзъ Топуз „Ататюрк и Фикрие”, разказ от книгата на Димитър Атанасов „Световъртежи“ и статия на Валентина Ганева-Райчева от албума „Културното разнообразие на България“

Време за изпълнение: 3 х 8 ч.

2. Прочетете по избор едно от четирите предварително определени заглавия и напишете рецензия, като се ръководите от получените на предходното занятие указания

Време за изпълнение: 5 х 8 ч.