Нова страница на факултета

Това е новата страница на Химически факултет. Честито!

Този пост описва функционалността и идеите на новата страница, както и защо се налага създаване на Интернет лице на факултета, което да бъде по-полезно на преподавателите, студентите и посетителите на страницата.

Новата страница ще се съдържа няколко типа информация:

1) Статична информация. Тя е достъпна от менюто „За факултета“ – разположено горе в дясно. Това е основната и най-важна информация за факултета, която не се променя често, като например факултети, специалности, учебни програми, щатен състав, текущи проекти и т.н. Тези страници ще се актуализират само, когато се налага и винаги ще са достъпни за посетителите.

2) Актуални съобщения и обяви ще бъдат публикувани само от оторизирани лица (вкл. и студенти) за събития касаещи „живота“ на факултета. Първите 5 най-актуални съобщения ще бъдат винаги разположени на първа страница, т.е. всяко ново събитие, избутва едно старо. Буфера от 5 може да се прецизира занапред. Тези обяви или постове ще бъдат допълнително групирани в няколко категории, така че да са достъпни и след първоначалното им отшумяване на първа страница. Категории, с които примерно може да стартираме са общи, студенти, бакалаври, магистри, лекции, мрежа, изпити, кск и т.н. Всяка обява може да принадлежи едновременно към няколко категории. Допълнително се трупа и архив по месеци и години, който може да се претърсва по ключови думи за получаване на информация от нови за факултета посетители.

3) Въпроси и коментари. Посетителите, ще могат да задават въпроси или да коментират всяко едно съобщение или обява. По този начин, задаваните от тях въпроси по дадена актуална тема ще служат като полезен архив на новите посетители, които може би искат да попитат за същото. Разбира се всички коментари ще бъдат преглеждани от редактор, който ще прецени кои от тях да бъдат публикувани на страницата и на кои да отговори лично, без да стават публично достояние.

Целта на новата страница е да се създаде една по-динамична комуникация между преподавателите и студентите, така че тази система да върши работа и да ни помага, а не да закачаме никому ненужни текстове, наричайки ги с името факултетска страница.

p.s. Страницата е в процес на разработка, с което се извиняваме на всички посетители. Прибързаното и пускане цели по-скоро да форсира екипа, който работи по нея така че по-скоро да имаме, а не да има просто нещо, с което да отчитаме дейност 😉

Научни трудове по химия, том 33, кн. 5, 2005 г.

Научни трудове по химия, том 33, кн. 5, 2005 г. – PDF format

СЪДЪРЖАНИЕ

В памет на проф. дтн Стефан Иванов

EXTRACTION-SPECTROPHOTOMETRIC STUDY OF THE COMPLEX FORMATION IN THE SYSTEM VANADIUM(IV) – 4-NITROCATECHOL – IODONITROTETRAZOLIUM
CHLORIDE – WATER – CHLOROFORM

Zh. Simeonova, K. Gavazov, A. Alexandrov

МИГРАЦИЯ НА ЕЛЕМЕНТИТЕ Al, Cu, Zn, Mn, Fe, Cd и Pb ОТ КЕРАМИЧНИ ДОМАКИНСКИ СЪДОВЕ
Какалова М., Г. Бекяров

СРАВНИТЕЛНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА МЕТОДИТЕ ЗА ПОДГОТОВКА НА ПОЧВЕНИ ПРОБИ ЗА AAS АНАЛИЗ НА МИКРО ЕЛЕМЕНТИ
Л. Доспатлиев, П. Запрянова, В. Ангелова, К. Иванов

DETERMINATION OF DISPERSE AZO DYES IN INDUSTRIAL TEXTILE WASTEWATER
Kenan Sezer, Hilmi Ibar

СЪДЪРЖАНИЕ НА КОЕНЗИМ Q10 В ХРАНИТЕЛНИ ДОБАВКИ И КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ
С. Димитрова, Л. Луканов

MODELING OF LOGP FOR HYDROCARBON COMPOUNDS
Nikolay T. Kochev, Ognyan Pukalov, George N. Andreev

NEW 2-SUBSTITUTED ISOQUINOLINE DERIVATIVES
Nikolova St., Ivanov I., Statkova-Abeghe St.

DIRECT SYNTHESIS OF SOME SUBSTITUTED 2- AND 4-AMINOBENZOPHENONES
Ivanov I., Nikolova St., Statkova- Abeghe St.

SYNTHESIS AND CYTOTOXIC EVALUATION OF 1,2,3-TRISUBSTITUTED -2-(2-OXOALKYL)-1,2-DIHYDROBENZIMIDAZOLES
St. Statkova-Abeghe, I. Ivanov, S. Daskalova and B. Dzhambazov

ОСТАТЪЧНИ МОНОМЕРИ И ТЕХНИ РАЗПАДНИ ПРОДУКТИ ОТДЕЛЕНИ ОТ МИКРОХИБРИДЕН И КОНДЕНЗИРАЩ ФОТОКОМПОЗИТ
Й. Узунова, И. Филипов, Л. Луканов, С. Владимиров

ФИЗИКОХИМИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА N-ЗАМЕСТЕНИ АМИДИРАНИ ПЕКТИНИ
Антон Славов, Христо Крачанов

NON-AQUEOUS BIOCATALYSIS BY CATALASE IMMOBILIZED ON TI/SILICATE
N. Dimcheva, E. Horozova

СИНТЕЗ НА БЕНЗОЕНА КИСЕЛИНА ЧРЕЗ КАТАЛИТИЧНО ОКИСЛЕНИЕ НА C6H5CH2OH С NaOCl В ПРИСЪСТВИЕ НА Ni- ОКСИДНА СИСТЕМА
Ст. Христоскова, М. Стоянова, М. Георгиева, Н. Данова, Д. Василев

CATALYTIC OXIDATION OF METHANOL OVER ALKALYEARTH TUNGSTATES
Stefan Krustev

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ИЗПОЛЗУВАНЕ НА АДИАБАТИЧЕН СЛОЙ ПРИ СЕЛЕКТИВНОТО ОКИСЛЕНИЕ НА МЕТАНОЛ ВЪРХУ ОКСИДНИ КАТАЛИЗАТОРИ
Д. Димитров, К. Иванов

ВЛИЯНИЕ НА ТЕРМООБРАБОТКАТА ВЪРХУ НЯКОИ ОСНОВНИ СВОЙСТВА НА ЕЛЕКТРОЛИЗНО ОТЛОЖЕНИ Ni-P ПОКРИТИЯ
Илия Гаджов, Росица Манчева, Костадин Кънчев

CALCULATION OF THERMODYNAMIC PROPERTIES OF LIQUID AG-AU-SB ALLOYS
Dragana Živkovic, Živan Živkovic, Nada Štrbac, Dragan Manasijevic

ВЛИЯНИЕ НА ЕНЗИМНАТА ОБРАБОТКА ВЪРХУ ДИНАМИЧНИЯ ВИСКОЗИТЕТ НА ПЮРЕ ОТ КАРТОФИ
Т. Петрова, Д. Луднева, М. Руйнова

СЪСТАВ И ХРАНИТЕЛНА СТОЙНОСТ НА РАЙСКАТА ЯБЪЛКА (ОБЗОР)
М. Руйнова, Т. Петрова

ВЛИЯНИЕ НА ИЗБЕЛВАНЕТО ВЪРХУ ОКИСЛИТЕЛНАТА СТАБИЛНОСТ НА СЛЪНЧОГЛЕДОВОТО МАСЛО
Мария Ангелова

–––––––––––––––-

Редакционна колегия:
Председател: доц. д-р Магдален Златанов
Членове: доц. д-р Елена Гергова
Ирина Кожухарова